Lyngdal bo- og servicesenter

Informasjon

Medarbeider ser til en av beboerne ved omsorgssenteretLyngdal bo- og servicesenter er kommunens omsorgssenter som består av institusjonsplasser etter helse- og omsorgstjenesteloven (korttidsplasser og langtidsplasser). Senteret har også et dagsenter for eldre 4 dager i uken.

Senteret har følgende inndeling:

  • Langtidsavdelingen: 28 plasser; pleie og demente
  • Korttidsavdelingen: 15 korttidsplasser
  • Skjermet enhet med 18 sykehjemsplasser; mennesker som er demente og trenger et skjermet tilbud.

I tillegg er det tilbud som:

  • Fysioterapi/ergoterapi
  • Hår- og fotpleie
  • Dag- og hobbysenter
  • Kantine/kafeteria
  • Matombringing til hjemmeboende

Søknadsskjema

Søknad på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven sendes til:

Tjenestekontoret
Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal

Lenke til søknadsskjema

E-post til sentrale personer i enheten

Enhetsleder: Maureen Johnsen

Avdelingsleder langtidsavdeling: Elin Ingebretsen Goderstad

Avdelingsleder korttidsavdeling: Hildegunn Vik Risnes

Avdelingsleder skjermet avdeling: Gunn Venke Vigmostad Lund

Husøkonom, ansvarlig for kjøkken, vaskeri og renhold: Siv Jorunn Kvinlaug 

Sist oppdatert: 23. mai 2019
Lyngdal bo- og servicesenter

Besøksadresse:

Lindeveien 5
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Maureen Johnsen

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 40 00