Lyngdal bo- og servicesenter

Informasjon

Medarbeider ser til en av beboerne ved omsorgssenteretLyngdal bo- og servicesenter er kommunens omsorgssenter som består av institusjonsplasser etter helse- og omsorgstjenesteloven (korttidsplasser og langtidsplasser). Senteret har også et dagsenter for eldre.

 

Senteret har følgende inndeling:

  • Langtidsavdeling 1: 26 plasser; pleie og demente, inkludert skjermet enhet
  • Langtidsavdeling 2: 14 plasser; pleie og demente
  • Korttidsavdelingen: 15 korttidsplasser inkludert kommunal øyeblikkelig hjelp
  • DagsenterI tillegg er det tilbud som:

  • Fysioterapi/ergoterapi
  • Hår- og fotpleie
  • Kantine/kafeteria
  • Matombringing til hjemmeboende

 

Søknadsskjema

Søknad på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven sendes til:

Tjenestekontoret
Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal

Lenke til søknadsskjema

E-post til sentrale personer i enheten

Virksomhetsleder: Hildegunn Vik Risnes

Avdelingsleder langtidsavdeling 1: Malin Igland

Avdelingsleder langtidsavdeling 2: Elin Ingebretsen Goderstad

Avdelingsleder korttidsavdeling: Gunn Venke Vigmostad Lund

Avdelingsleder dagsenter: Evelyn Danielsen

Avdelingsleder drift; ansvarlig for kjøkken, vaskeri og renhold: Siv Jorunn Kvinlaug 

Sist oppdatert: 21. august 2019
Lyngdal bo- og servicesenter

Besøksadresse:

Lindeveien 5
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Hildegunn Vik Risnes

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 476 65 179