Matombringing

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Om du bor hjemme og ikke er i stand til å lage mat til deg selv, kan du få ferdiglaget middagsmat levert på døren. Maten kan leveres varm eller kald for oppvarming hjemme.

   Kommunen tilbyr matombringing for at du skal kunne bo hjemme og få dekket behovet for sunn, god og næringsrik mat. Du kan få levert mat én eller flere dager i uken for en kortere eller lengre periode.

   Målgruppe

   Eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme.

   Vilkår

   Sykdom, funksjonsnedsettelse eller andre grunner til at du ikke klarer å lage mat til deg selv.

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Du har ingen lovfestet rett til matombringing. Kommunen vil vurdere om matombringing er aktuelt for deg.

   Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 (Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester)

   Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

   Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

   Veiledning

   I søknaden bør du skrive:

   • hvorfor du trenger matombringing
   • hvor mange middager i uken du trenger
   • om du har allergier eller om det er matvarer du ikke spiser
   • om du må ha et tilpasset kosthold på grunn av sykdom

   Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan få en annen til å søke på dine vegne. Hvis andre søker på vegne av deg, må de ha fullmakt.

   Saksbehandling

   Klage

   Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

   Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, sendes klagen videre til Fylkesmannen.

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Søkeord

   Matombringing, matutkjøring, matutdeling, omsorgstjenester, ernæringssvikt, underernæring, feilernæring
   Sist oppdatert: 08. august 2014