Enhet for hjemmebasert omsorg

Informasjon

Enhet for hjemmebasert omsorg utfører hjemmehjelpstjenester og hjemmesykepleietjenester. Tjenestene er behovsprøvd og tildeles etter helse- og omsorgstjenesteloven. Lyngdal kommune har eget tjenestekontor som behandler søknader og fatter vedtak.

Du finner mer informasjon om tjenestekontoret ved å følge lenken under.

Lenke til tjenestekontoret

Søknadsskjema

Søknad om tjenester sendes til:

Tjenestekontoret
Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal

Lenke til søknadsskjema

Kontaktinformasjon

•    Vi har 3 avdelingsledere innenfor hjemmebasert omsorg:

  • Lise Lotte Usland - tlf. 94506041
  • Liv Hadland - tlf. 94506042
  • Fride Christensen - tlf.  94506039
Sist oppdatert: 06. august 2018
Enhet for hjemmebasert omsorg

Besøksadresse:

Lindeveien 5
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 45 74

Kontaktperson: Anne Sanden Kvinen

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 45 74