Enhet for hjemmebasert omsorg

Informasjon

Enhet for hjemmebasert omsorg utfører hjemmehjelpstjenester og hjemmesykepleietjenester. Tjenestene er behovsprøvd og tildeles etter helse- og omsorgstjenesteloven. Lyngdal kommune har eget tjenestekontor som behandler søknader og fatter vedtak.

Du finner mer informasjon om tjenestekontoret ved å følge lenken under.

Lenke til tjenestekontoret

Søknadsskjema

Søknad om tjenester sendes til:

Tjenestekontoret
Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal

Lenke til søknadsskjema

Kontaktinformasjon

Soneleder i hjemmesykepleien - tlf. 38 33 45 73 / mobil: 945 06 041

Henvendelser kan gjøres også via e-post: Lenke til e-post Lise Lotte Usland

Hjemmehjelpsformidler - tlf. 38 33 45 75

Henvendelser kan gjøres også via e-post:Lenke til e-post Åse Britt Sakariassen

Sist oppdatert: 28. november 2017
Enhet for hjemmebasert omsorg

Besøksadresse:

Lindeveien 5
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 45 74

Kontaktperson: Ronny Bjørnevåg

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 45 74