Kommunal vielse

Informasjon

Med virkning fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. I Lyngdal kommune er vigselsrett gitt ordfører, varaordfører og rådmann.

Lyngdal kommunestyre vedtok i møtet torsdag 9. november følgende om vigsler i kommunal regi:

  • Borgerlige vigsler gjennomføres fredager mellom kl. 11 og 14, samt én lørdag i mai, juni, juli og august.
  • Vigsler i kommunal regi finner sted på Lyngdal rådhus.
  • Vigsler på Lyngdal rådhus innenfor normaltiden er gratis.  
  • Det åpnes for at vigsler kan gjennomføres andre steder, etter særskilt avtale med vigslerne. Det forutsettes da at kostnader ved å velge vigselssted utenfor rådhuset dekkes av brudeparet.
  • Lyngdal kommune tilbyr vigsler også til brudepar bosatt i andre kommuner.
  • Vigslere i Lyngdal kommune er ordfører, varaordfører og rådmann. 

Via lenken under finner du Lyngdal kommunes registreringsskjema for kommunal vielse.

Kommunal vielse – lenke til e-skjema

For spørsmål og andre henvendelser rundt kommunal vigsel benyttes epostlenken under.

Lenke til epost Lyngdal kommune

Veien til ekteskapet - steg for steg

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det må fylles ut egenerklæring og forlovererklæring. Oppfyller dere vilkårene for å inngå ekteskap utsteder Skatteetaten en prøvingsattest. Denne attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Original attest og bekreftet kopi av legitimasjon må leveres eller sendes til Lyngdal kommune senest 14 dager før vielse. Brudeparet vil bli invitert til en samtale med vigsler før vielsen. Nødvendige originaldokumenter kan evt. leveres da. Utfyllende informasjon om hele prosessen og lenker til skjemaer som må fylles ut finner dere på Skatteetaten via lenken under.

Lenke til Skatteetaten, vigsler

Hvordan foregår seremonien?

  • Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel.
  • Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.
  • Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Det er satt av 15 minutter til seremonien. Dersom dere ønsker å ha musikk eller diktlesning, må dette skje innenfor oppsatt tidsrom og besørges av brudefølget. Gi beskjed om dette på forhånd.

Under vielsen framfører vigsleren (ordfører, varaordfører eller rådmann) et lovbestemt formular for borgerlig vigsel. Via lenken under kan du lese vigselsformularet.

Lenke til vigselsformular

Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed om dette på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan også gi beskjed til vigsler om dette før seremonien starter. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.

Til slutt undertegner brudeparet, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av Folkeregisteret.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsleren.

Kommunens lokale til vigsler har god kapasitet. Men i de tilfellene hvor det er snakk om mer enn et 20-tall personer er det ønskelig at dette avklares på forhånd.

Etter vielsen

Når vielsen er over vil brudeparet få med seg midlertidig vigselsattest. En bekreftet kopi av utfylt og signert skjema, vedlagt dokumentasjon på vigslers vigselsmyndighet, returneres av vigsler til Skatteetaten innen 3 dager. Endelig vigselsattest utstedes deretter av Skatteetaten og sendes direkte til brudeparet.

Vær klar over at hvis dere skal endre navn som resultat av vigselen, må det ordnes av dere selv. Søknad finnes på Skatteetatens sider. Bruk lenken nedenfor.

Lenke til Skatteetaten, navneendring

Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekkingen. Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt via lenken under.

Lenke til Politiet, pass

Sist oppdatert: 26. januar 2018