Konfliktrådet

Informasjon

Konfliktrådet er en gratis statlig tjeneste for alle i alle aldre. Konfliktrådet hjelper deg med å løse konflikter, enten det dreier seg om lovbrudd eller sivile konflikter. Konfliktrådet tilrettelegger for møter der dere selv gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger.

Kontakt

Via lenken under finner du mer informasjon om konfliktrådet, og kontaktinformasjon til ditt lokale konfliktråd. På konfliktrådets hjemmeside finner du også eget elektronisk skjema som benyttes til å melde inn saker.

Lenke til konfliktrådet

Konfliktrådet i Agder kan kontaktes på telefon 22 03 26 70, eller på epost via lenken under.

Lenke til epost konfliktrådet i Agder

Lenke til hjemmeside konfliktrådet i Agder

Sist oppdatert: 24. november 2016