NAV Lyngdal

Informasjon

NAV Lyngdal ligger i Stasjonsgata 26 i bygget som blir kalt Postgården. Bygget ligger sentralt i Lyngdal sentrum. NAV yter både statlige og kommunale tjenester.

Åpningstid publikum: Kl. 10.00 – 12.00. Timeavtaler også utenom åpningstiden.

Av kommunale tjenester er følgende delegert til NAV Lyngdal:

- Økonomisk sosialhjelp
- Økonomisk rådgivning
- Kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad
- Introduksjonsprogram og introduksjonsstønad
- Flyktningtjenesten
- Gjeldsrådgivning
- Deltakelse i boligsosialt arbeid (Husly)

Lenke til boligsosial handlingsplan

Nettside

NAV har en egen hjemmeside. Klikk på lenken til NAV

Kontaktinformasjon

NAV Lyngdal
Postboks 344
4577 Lyngdal

Telefon (felles sentralbord) 55 55 33 33 (kl. 08.00 – 15.30).

Når du skal ta kontakt med NAV via e-post skal du tenke på følgende:

Ikke send sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger som for eksempel fødselsnummer. Jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Økonomisk rådgivning/800GJELD

Den landsdekkende tjenesten 800GJELD er underlagt NAV Servicesenter, Mo i Rana. Tjenestens målsetting er å nå ut til flest mulig som har økonomiske bekymringer/problemer, før det går for langt og man mister helt kontrollen. 800GJELD kan i mange tilfeller bidra med å ta unna saker som ikke krever personlig oppmøte, og der man kan motivere personer til å ta tak i sin egen situasjon.

  • Tjenesten har åpningstid på hverdager fra kl. 09.00-15.00.
  • Telefonnummeret er 800 45 353. Det er gratis for brukeren å ringe fra fasttelefon. Brukere som ringer fra mobiltelefon blir tilbudt å bli oppringt fra oss.
  • Du kan også sende en e-post til 800gjeld@nav.no.


Lenke til NAV-tjenesten 800GJELD

Lenke til tjenesten økonomisk rådgivning

Sist oppdatert: 23. november 2016
NAV Lyngdal

Besøksadresse:

Stasjonsgata 26
4580 Lyngdal

Kontaktperson: Solveig Vatne

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 55 55 33 33 (felles sentralbord )