Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet 2014 - 2025

Informasjon

Kommunestyret vedtok i møtet 11.12. 2014 "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2025". Det betyr at Lyngdal kommune har fått en plan for arbeidet med både den organiserte idretten, den uorganiserte aktiviteten, og friluftsliv. Planen har folkehelse som overbygning. Bilde som viser forsiden til dokumentet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

Plandokumenter

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet har en rekke målsetninger med tilhørende strategier og tiltak. Det er et mål at planen skal bli et verktøy både for lag og foreninger, og for kommunens administrasjon og politikere.

Lenke til plandokument Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2025

Lenke til vedlegg hensynssone friluftsliv

Lenke til vedlegg status forrige planperiode

Kontaktinfo

Kultursjef Jan Seland
Tlf. 38 33 40 42 - mobil 404 14 610

Lenke til kultursjefens epostadresse

Sist oppdatert: 29. desember 2014
Lyngdal kultursenter

Besøksadresse:

Grøndokka 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 40

Kontaktperson: Jan Seland

Tittel: Kultursjef

Telefon: 38 33 40 42 / 404 14 610