Ledsagerbevis for person med nedsatt funksjonsevne

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Har du nedsatt funksjonsevne og trenger en som deltar på aktiviteter sammen med deg, kan du søke om et ledsagerbevis av kommunen. Ledsagerbeviset gjør at den som følger deg kan få:

   • reise for halv pris når du trenger en som hjelper deg på reisen
   • gratis eller redusert pris på inngangsbillett til ulike arrangementer og aktiviteter
   • gratis overnatting eller til redusert pris på enkelte hoteller

   Du må selv betale gjeldende pris.

   Ledsagerbeviset er et kort med ditt navn, adresse og bilde av deg. Du viser fram kortet når du bestiller eller betaler og ved en eventuell billettkontroll.

   Denne logoen finner du på steder der de godtar ledsagerbevis:

   Logo som brukes der ledsagerbevis aksepteres

   Målgruppe

   Ledsagerbevis kan være aktuelt for deg med:

   • bevegelseshemming
   • hørselshemming
   • synshemming
   • psykisk utviklingshemming
   • skjult funksjonshemming som f.eks. hjerte-/lungesykdommer eller alvorlige psykiske lidelser
   • allergier

   Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

   Vilkår

   Kommunen vurderer ikke økonomien din når de behandler søknaden, og ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser.

   Samarbeidspartnere

   • Offentlige og private arrangører av kultur-, idretts- og fritidsarrangement
   • Transportselskaper
   • Hoteller

   Lover

   Tjenesten er ikke lovpålagt og ordningen er ikke innført i alle kommuner.

   Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

   Veiledning

   Du kan kontakte kommunen for å få veiledning og hjelp til å søke om ledsagerbevis.

   I søknaden skal du beskrive hvorfor du trenger ledsager. Få også med om du har behov for hjelpemidler som f.eks. rullestol. Du bør også legge ved en uttalelse fra legen din eller noen i helsevesenet som kjenner behovet ditt.

   Søknadsskjema

   Søknadsskjema for ledsagerbevis er fullelektronisk. Lenken til skjemaet finner du nedenfor. Husk også å sende inn bekreftelse av søkers ledsagerbehov. Skjema for dette kan lastes opp som enten pdf- eller word (docx)-dokument. Det siste er universelt utformet og kan skrives i direkte. Pdf-skjemaet må skrives ut på papir.

   Lenke til elektronisk søknadsskjema

   Lenke til bekreftelse av søkers ledsagerbehov (docx)

   Lenke til bekreftelse av søkers ledsagerbehov (pdf)

   Saksbehandling

   Klage

   Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sendes saken til Fylkesmannen.

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Ledsagerbevis utstedes gratis. Den funksjonshemmede kjøper selv ordinær billett, og kan ta med seg ledsager gratis der ledsagerbeviset aksepteres.

   Søkeord

   funksjonshemmet, ledsager, ledsagerbevis, bevis, ledsagerstøtte, støtte, ledsagertjeneste, tjeneste, avlastning
   Sist oppdatert: 24. april 2019