Tilbakeblikk nye Lyngdal

Bilde av interimnemnda som skal lede arbeidet med å bygge nye Lyngdal kommuneDet som startet som kommunestrukturprosjektet "Lyngdal 5" ble redusert til "Lyngdal 4" etter at Farsund kommunestyre torsdag 12. mars 2015 enstemmig bestemte å trekke seg ut av prosjektet, til fordel for Lister-prosjektet. "Lyngdal 4" besto etter det av Audnedal, Hægebostad og Lindesnes i tillegg til Lyngdal. Det var her enighet om at kommunenavnet skulle være Lindesnes, med Lyngdal som administrasjonssenter.

I juni 2015 gjorde kommunestyret i Lyngdal og Hægebostad formelt vedtak om at "Lyngdal 4" skulle være retningsvalget. Som en naturlig konsekvens av det stanset reformprosjektet "Lister 5" opp.

I tidsrommet 26. oktober til 4. november gjennomførte Opinion AS, på oppdrag fra Lyngdal kommune, en folkehøring blant 800 lyngdøler i alderen 16 år og eldre, og med lik fordeling av kvinner og menn. 65 prosent av de 800 svarene (tilsvarende 519 personer) sa ja til kommunesammenslåing. Av de som svarte ja på spørsmålet om Lyngdal kommune bør slå seg sammen med én eller flere nabokommuner var 78 prosent for "Lyngdal 4"-alternativet. Dersom dette alternativet skulle falle bort, var fortsatt hele 54 prosent for "Lyngdal 3" (Audnedal, Hægebostad og Lyngdal).

Via lenkene under kan du laste opp hele innbyggerundersøkelsen, dokument med spørsmålene som ble stilt og egen aktueltsak om resultatet av undersøkelsen:

Lenke til rapport innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune

Lenke til spørreskjema

Lenke til aktueltsak om folkehøringen

6. og 7. desember 2015 gjennomførte Lindesnes kommune en folkeavstemning om retningsvalg, der innbyggerne skulle velge mellom "Lyngdal 4" eller "Nye Lindesnes" (Lindesnes, Mandal og Marnardal). Folkeavstemningen fikk en oppslutning på 56 prosent. Resultatet ble 54 prosent for "Nye Lindesnes" og 44 prosent for "Lyngdal 4"-alternativet. I møte 10. desember 2015 gjorde Lindesnes kommunestyre formelt vedtak om å lytte til innbyggernes råd, og jobbe videre med reformprosjektet "Nye Lindesnes".

Audnedal, Hægebostad og Lyngdal kommuner jobbet videre med reformprosjektet "Lyngdal 3".

14. og 15. februar 2016 ble det i Audnedal kommune avholdt folkeavstemning om retningsvalg (ja eller nei til "Lyngdal 3"). 346 stemte da nei mens det ble avgitt 498 ja-stemmer. Det tilsvarer et ja-flertall på 59 prosent for intensjonsavtalen med "Lyngdal 3".

6. og 7. mars ble det gjennomført tilsvarende folkeavstemning i Hægebostad kommune. 943 av 1295 stemmeberettigede stemte i dette valget. Noe som tilsvarer en valgdeltagelse på 73 prosent.

43 prosent stemte ja, mens 57 prosent sa nei til reformprosjektet "Lyngdal 3", og Hægebostad kommune trakk seg på den bakgrunn ut av prosessen.

Audnedal og Lyngdal har jobbet videre med "Lyngdal 2", og vedtatt frivillig sammenslåing.

Prosjektet ble fram til 12. januar 2017 ledet av en styringsgruppe bestående av tre politikere og en tillitsvalgt fra hver kommune. Denne dagen ble interimnemnda for den nye kommunen konstituert, med Audnedals ordfører Reidun Bakken som leder. Se lenke til egen nyhetssak om dette under.

Lenke til nyhetssak konstituerende møte 12.01.17

Selve "ekteskapet" mellom de to kommunene ble inngått under en historisk samling på Kvåstunet 15. juni 2017. Da ga de hverandre sitt ja, Audnedal og Lyngdal kommune. Fra den datoen endret også interimnemnda navn til fellesnemnda for nye Lyngdal, med mandat til å gjøre bindende vedtak for den nye kommunen. Resten er, som man sier det, historie ...

Lenke til nyhetssak historisk fellessamling i Kvås

Sist oppdatert: 14. februar 2018