Kunngjøringer og høringer

Informasjon

På denne siden finner du lenke til lokale forskrifter, reguleringsplaner lagt ut til høring og andre kunngjøringer fra Lyngdal kommune. Politiske møter og utvalgsmøter kunngjøres annet sted i portalen (se neste seksjon).

Politiske møter og utvalgsmøter

Saklister og møteprotokoller til alle politiske møter kunngjøres og publiseres fortløpende i modulen "Styrer, råd og utvalg" (SRU) under politikk og innsyn. Samlet politisk møteoversikt finner du ved å følge lenken under.

Lenke til modulen styrer, råd og utvalg

Møteinnkalling og dokumenter til utvalgsmøter som ikke publiseres via SRU-modulen offentliggjøres på en egen side som heter utvalgsmøter. Herunder kontrollutvalget, plan- og byggekomiteen mv.. Du finner siden med utvalgsmøter via lenken under.

Lenke til infosiden utvalgsmøter

Lokale forskrifter

Lenke til informasjonsside med lokale forskrifter

Kunngjøring av vedtatte planer

 

Detaljreguleringsplan for boliger i Åveslandsbakkene – Plan ID 2014 08

Lenke til planen i planregisteret

Klagefrist er 3 uker fra annonseringen dvs 02.02.19.

 

Detaljreguleringsplan for bolig, Hundingsland, gnr. 17 bnr. 9 Plan ID 201703

Lenke til planen i planregisteret

Klagefrist er 3 uker fra annonseringen dvs 02.02.19.

 


Detaljreguleringsplan for Hausvik hyttefelt, Hausvikstranda Østre, del av gnr. 10 bnr. 2 –planID 201202

 

Lyngdal kommunestyre har i møte 11.10.2018 vedtatt planen.

Plandokumenter kan ses i planregisteret eller ved henvendelse til Servicekontoret, Lyngdal rådhus.
Eventuelle klager på vedtatte planer sendes til Lyngdal kommune, mailadr:
post@lyngdal.kommune.no
eller postadr: Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal,  innen  24. januar 2019 (3 uker fra annonseringen, 3.1.2019).

Lenke til planen i planregisteret.


Detaljreguleringsplan for hytter, Gitlevåg, gnr. 280 bnr. 1, 5,51 m/flere, planID 201508

 

Lyngdal kommunestyre har i møte 11.10.2018 vedtatt planen.

Plandokumenter kan ses i planregisteret eller ved henvendelse til Servicekontoret, Lyngdal rådhus.
Eventuelle klager på vedtatte planer sendes til Lyngdal kommune, mailadr:
post@lyngdal.kommune.no
eller postadr: Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal,  innen  24. januar 2019 (3 uker fra annonseringen, 3.1.2019).

Lenke til planen i planregisteret.

 

Varsel om oppstart og igangsetting av planarbeid

 

Offentlig ettersyn / høringer

Detaljreguleringsplan for familiepark - gnr. 170, bnr. 6 og 141, Kvavik – Plan ID 2014 01


Lenke til planen i planregisteret

Høringsfrist 24.02.19

 

Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Skomrak Ytre, gnr. 41 bnr. 1, 2, 3 Plan ID 201702


Lenke til planen i planregisteret

Høringsfrist 24.02.19

 

Detaljreguleringsplan for boliger og næringsareal på Strands eiendom gnr 167 bnr. 300 m.fl. og delav gnr. 301 bnr. 14, Plan ID 201803.

Lenke til planen i planregisteret

Høringsfrist 24.02.19

 

Sist oppdatert: 10. januar 2019