Kunngjøringer og høringer

Informasjon

På denne siden finner du lenke til lokale forskrifter, reguleringsplaner lagt ut til høring og andre kunngjøringer fra Lyngdal kommune. Politiske møter og utvalgsmøter kunngjøres annet sted i portalen (se neste seksjon).

Politiske møter og utvalgsmøter

Saklister og møteprotokoller til alle politiske møter kunngjøres og publiseres fortløpende i modulen "Styrer, råd og utvalg" (SRU) under politikk og innsyn. Samlet politisk møteoversikt finner du ved å følge lenken under.

Lenke til modulen styrer, råd og utvalg

Møteinnkalling og dokumenter til utvalgsmøter som ikke publiseres via SRU-modulen offentliggjøres på en egen side som heter utvalgsmøter. Herunder kontrollutvalget, plan- og byggekomiteen mv.. Du finner siden med utvalgsmøter via lenken under.

Lenke til infosiden utvalgsmøter

Lokale forskrifter

Lenke til informasjonsside med lokale forskrifter

Kunngjøring av vedtatte planer

 

Detaljreguleringsplan for boliger i Skomrak, gnr. 173 bnr.1 m fl. - PlanID 201607


Lyngdal kommunestyre har i sitt møte 14.02.19 vedtatt:
Detaljreguleringsplan for boliger i Skomrak, gnr. 173 bnr.1 m fl. - PlanID 201607

Klagefrist er 3 uker fra kunngjøringsdato (23.03.19) - frist 13.04.19

Lenke til planen i planregisteret

Planen kan også sees på Servicekontoret - Lyngdal rådhus.

 

Varsel om oppstart og igangsetting av planarbeid

 

Offentlig ettersyn / høringer

Detaljreguleringsplan for del av Hobdenfeltet - fortetting bolig - Plan ID 201704


Lyngdal kommune har vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for del av Hobdenfeltet -
fortetting bolig Plan ID 201704 skal legges ut på offentlig ettersyn.

Frist for merknader til planforslaget er 04.05.19.

Lenke til planen i planregister

Planen kan også sees på Servicekontoret - Lyngdal rådhus.

Sist oppdatert: 22. mars 2019