Kunngjøringer og høringer

Informasjon

På denne siden finner du lenke til lokale forskrifter, reguleringsplaner lagt ut til høring og andre kunngjøringer fra Lyngdal kommune. Politiske møter og utvalgsmøter kunngjøres annet sted i portalen (se neste seksjon).

Politiske møter og utvalgsmøter

Saklister og møteprotokoller til alle politiske møter kunngjøres og publiseres fortløpende i modulen "Styrer, råd og utvalg" (SRU) under politikk og innsyn. Samlet politisk møteoversikt finner du ved å følge lenken under.

Lenke til modulen styrer, råd og utvalg

Møteinnkalling og dokumenter til utvalgsmøter som ikke publiseres via SRU-modulen offentliggjøres på en egen side som heter utvalgsmøter. Herunder kontrollutvalget, plan- og byggekomiteen mv.. Du finner siden med utvalgsmøter via lenken under.

Lenke til infosiden utvalgsmøter

Lokale forskrifter

Lenke til informasjonsside med lokale forskrifter

Kunngjøring av vedtatte planer

For tiden ingen.

 

Varsel om oppstart og igangsetting av planarbeid

For tiden ingen.

 

Offentlig ettersyn / høringer


Forslag til kulturminneplan for Lyngdal kommune 2019 - 2025 - frist for innspill 01.06.2019


Nedenfor finner du forslaget til kulturminneplan 2019–2025, som nå ligger ute til høring.

Kulturkontoret har i samarbeid med Austad historielag, Lyngdal historielag og Kvås bygdelag utarbeidet forslaget til kulturminneplan for Lyngdal kommune 2019–2025.

Høringsperiode er 9.5 til 1.6. 2019.

Lenke til artikkel "Kulturminneplan på høring"

Lenke direkte til Kulturminneplanen for Lyngdal kommune 2019 - 2025

 


Forslag til områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst - frist for innspill 14.06.2019


Planutvalget i Mandal (10.04.19), kommunestyret i Lindesnes (25.04.19) og hovedutvalg for miljø, plan og drift i Lyngdal (10.04.19) har besluttet å legge ut forslag til områderegulering med konsekvensutredning for fremtidig E39 mellom Mandal (Mandalskrysset) og Lyngdal øst (Herdal) til offentlig ettersyn og sendt ut på høring.

Gå til www.e39mandal-lyngdal.no for å se alle plandokumentene i saken.

Innspill til planforslaget kan sendes via medvirkningsportalen DinE39 https://cityplanneronline.com/sweco_norge/dine39.
I DinE39 er det publisert en 3D-modell hvor det er mulig å få en enkel og god oversikt over viktige elementer i veiprosjektet.
Innspill kan også sendes på epost til E39ML@sweco.no eller brev til Sweco Norge AS, postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo.
Merk emnefelt med E39ML - Innspill planarbeid.


Frist for innspill til planforslaget er 14.06.19.

Lenke til fullstendig annonse

 

Detaljreguleringsplan for del av Hobdenfeltet - fortetting bolig - Plan ID 201704


Lyngdal kommune har vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for del av Hobdenfeltet -
fortetting bolig Plan ID 201704 skal legges ut på offentlig ettersyn.

Frist for merknader til planforslaget er 04.05.19.

Lenke til planen i planregister

Planen kan også sees på Servicekontoret - Lyngdal rådhus.

Sist oppdatert: 09. mai 2019