Kunngjøringer og høringer

Informasjon

På denne siden finner du lenke til lokale forskrifter, reguleringsplaner lagt ut til høring og andre kunngjøringer fra Lyngdal kommune. Politiske møter og utvalgsmøter kunngjøres annet sted i portalen (se neste seksjon).

Politiske møter og utvalgsmøter

Saklister og møteprotokoller til alle politiske møter kunngjøres og publiseres fortløpende i modulen "Styrer, råd og utvalg" (SRU) under politikk og innsyn. Samlet politisk møteoversikt finner du ved å følge lenken under.

Lenke til modulen styrer, råd og utvalg

Møteinnkalling og dokumenter til utvalgsmøter som ikke publiseres via SRU-modulen offentliggjøres på en egen side som heter utvalgsmøter. Herunder kontrollutvalget, plan- og byggekomiteen mv.. Du finner siden med utvalgsmøter via lenken under.

Lenke til infosiden utvalgsmøter

Lokale forskrifter

Lenke til informasjonsside med lokale forskrifter

Kunngjøring av vedtatte planer

For tiden ingen.

 

Varsel om oppstart og igangsetting av planarbeid

For tiden ingen.

 

Offentlig ettersyn / høringer

 

Høring – lokale forskrifter og gebyrer for nye Lyngdal kommune - høringsfrist 20.08.2019  

Det er utarbeidet forslag til forskrifter og gebyrregulativer for flere områder i nye Lyngdal kommune gjeldende fra 1.1.2020. Dette gjelder både vann og avløp, feiing og tilsyn med fyringsanlegg, slam, plan og byggesak, oppmåling og eierseksjonering, forurensing, renovasjon og lokale politivedtekter.

Forskriftene legges nå ut til høring med høringsfrist 20.8.2019.

Lenke til artikkel med forslag til lokale forskrifter med følgebrev.

Sist oppdatert: 27. juni 2019