Høring planprogram ny kommune

Planprogram for kommuneplan for Lyngdal kommune er her lagt ut på høring og offentlig ettersyn.

Illustrasjonen viser forsiden til høringsdokumentet planprogram for ny kommuneFra 1.1. 2020 er Lyngdal og Audnedal slått sammen til en ny kommune. Med det beste fra de to gamle kommunene, skal en ny kommune bygges. Kommuneplanen er et av kommunens viktigste verktøy for langsiktig og helhetlig samfunnsplanlegging.

Planprogrammet omfatter tidlig fase av kommuneplanprosessen og er et program for gjennomføring av planprosessen.

Planprogrammet skal redegjøre for formålet og forutsetningene for planarbeidet, tema og satsingsområder, utredningsbehov (arealdel), og plan for medvirkning.

Via lenken under kan du laste ned høringsdokumentet.

Lenke til planprogram ny kommune

Innspill til planprogram for kommuneplan sendes på epost til Lyngdal kommune innen 21.11. 2019, og merkes: Innspill kommuneplan sak 2018/1747

Lenke til epost Lyngdal kommune

Linn Øysæd Gyland
folkehelsekoordinator

Sist oppdatert: 02. oktober 2019