Anbudskonkurranse asfaltering kommunale veier

Informasjon

Lyngdal kommune – tekniske tjenester innbyr herved til anbudskonkurranse på asfaltering av kommunale veier, gater og andre arealer i kommunen for sesongen 2015. Kontrakten strekker seg fra 01.mai 2015 til 31. mars 2016, med mulighet for ett års opsjon til 31.mars 2017.
Anbudsinnbydelsen er kunngjort på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

Lenke til kunngjøring på Doffin

Anbudsgrunnlag kan lastes ned via lenkene under:

Lenke til anbudsinnbydelse

Lenke til prisskjema

Kontaktinfo og tilbudsfrist

Hvis ytterligere informasjon ønskes, ta kontakt med leder for uteseksjonen, Steinar Litland. Han treffes på mobiltelefon 945 06 082. Eller du kan ta kontakt over epost:
Lenke til epostadresse Steinar Litland

Tilbud må være Lyngdal kommune i hende innen 08. mai 2015 kl. 12.00 for å bli betraktet som rettidig.
Ikke rettidige tilbud vil bli forkastet.

Sist oppdatert: 14. februar 2018
Tekniske tjenester

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Zvezdana Malbasa

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Teknisk vakttelefon

Telefon: 945 06 086