Detaljregulering for fritidsboliger på Bjørnestad, del av gnr 84 bnr 5 - planID 200815

Forslag til detaljregulering for fritidsboliger på Bjørnestad, del av gnr 84 bnr 5 -  planID 200815 legges ut til offentlig ettersyn, jf pbl § 12-10.

Dokumenter kan ses i Planregisteret via lenken under, eller du kan henvende deg til Servicekontoret på Lyngdal rådhus i perioden 05.02.15 – 20.03.15.

Lenke til Planregisteret

Eventuelle merknader må sendes Lyngdal kommune innen 20.03.15.

Sist oppdatert: 14. februar 2018