Detaljreguleringsplan for boliger i Jåsund, Kittelsnes, del av gnr. 291, bnr. 8 - planID 2008 09

Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan.
Lyngdal kommunestyre har i møte 09.10.14 vedtatt detaljreguleringsplan for boliger i Jåsund, Kittelsnes, del av gnr. 291, bnr. 8 - planID 2008 09, jfr. pbl. §§ 12-3, jfr. 12-14.

Dokumenter kan ses i Planregisteret via lenken under, eller du kan henvende deg til Servicekontoret på Lyngdal rådhus.

Lenke til Planregisteret

Klagefrist er 3 uker fra annonseringen.

Eventuelle merknader sendes Lyngdal kommune via mail: post@lyngdal.kommune.no eller pr post til: Lyngdal kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal.

Sist oppdatert: 14. februar 2018