Detaljreguleringsplan for Rom næringsområde - byggetrinn 2 - PlanID 201210


Detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2, del av gnr 156, bnr 2 m.fl., PlanID 201210, legges ut til offentlig ettersyn, jfr. pbl. § 12-3 jfr. § 12-11 og § 12-10.

Planen kan ses på Lyngdal kommunes hjemmeside eller på Servicekontoret, Lyngdal rådhus i perioden 25.03.2015 – 05.05.2015.

Lenke til planregister.

Eventuelle merknader må sendes Lyngdal kommune via mail: post@lyngdal.kommune.no eller pr post: Lyngdal kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal innen 05.05.2015.

Sist oppdatert: 14. februar 2018