Detaljreguleringsplan for Svenevikbukta småbåthavn - PlanID 200702

Detaljreguleringsplan for Svennevikbukta småbåthavn, del av gnr. 62, bnr. 9, 13, 23 m. fl., plan ID 200702, legges ut til nytt offentlig ettersyn jfr. pbl. § 12-3 og § 12-10.

Planen kan ses på Lyngdal kommunes hjemmeside  eller på Servicekontoret, Lyngdal rådhus i perioden 25.03.2015 – 05.05.2015.

Lenke til planregister.

Eventuelle merknader må sendes Lyngdal kommune via mail: post@lyngdal.kommune.no eller pr post: Lyngdal kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal innen 05.05.2015.

Sist oppdatert: 14. februar 2018