Detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Voilen til Kvås barneskole

Offentlig ettersyn og folkemøte.

Første gangs behandling av detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Voilen til Kvås barneskole, planID 201404. Lyngdal kommune inviterer til folkemøte på Kvås Sambrukshus torsdag 11. juni 2015, kl 18.00-19.30.

Høringsperioden er 04.06.2015-17.07.2015.

Planene kan ses på www.Lyngdal.kommune.no under kunngjøringer/høringer eller ved henvendelse til Servicekontoret, Lyngdal rådhus.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes til Lyngdal kommune, mailadr: post@lyngdal.kommune.no
eller postadr: Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal.

Lenke til planregisteret.

Sist oppdatert: 14. februar 2018