Detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68 planID 201302

I medhold av pbl. §§ 12-3, jfr. 12-10 legges detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68 planID 201302, ut til offentlig ettersyn i perioden 16.04.15 – 28.05.15.

Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside, eller ved å henvende seg til Servicekontoret, Lyngdal rådhus.

Lenke til planregister.


Eventuelle merknader kan sendes til: post@lyngdal.kommune.no eller pr post til Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal innen 28.05.15.

Sist oppdatert: 14. februar 2018