Detaljreguleringsplan Hausvik Feriesenter PlanID 2011 01

I henhold til plan- og bygningslovens § 12 – 10, legger Lyngdal kommune ut forslag til detaljreguleringsplan for Hausvik Feriesenter og fritidsboliger PlanId 2011 01, til offentlig ettersyn i perioden 18.05.15 – 30.06.15.

Planforslaget kan ses på kommunes hjemmeside: www.lyngdal.kommune.no, under kunngjøringer/høringer eller ved å henvende seg til Servicekontoret, Lyngdal rådhus.
Eventuelle merknader/kommentarer må sendes Lyngdal kommune via mail: post@lyngdal.kommune.no , eller pr post til: Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal innen 30.06.15.

Lenke til planregiseret.

Sist oppdatert: 14. februar 2018