Forslag til Detaljregulering for bolig- og næringsarealer i Bøkeveien på Rom

Forslag til Detaljregulering for bolig- og næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planID 201218, legges ut til offentlig ettersyn, jf pbl § 12-10.

Planforslaget kan ses på www.lyngdal.kommune.no  under kunngjøringer/høringer eller på Servicekontoret, Lyngdal rådhus i perioden 12.03.15 – 24.04.15.

Lenke til Planregisteret


Eventuelle merknader må sendes Lyngdal kommune innen 24.04.15.

Sist oppdatert: 14. februar 2018