Melding om oppstart - fortetting Belland

Melding om oppstart av detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale – fortetting Belland gnr 21 bnr 10 mf.  
Jf. Plan- og Bygningslovens §12-8 og §17-4

Planen skal utarbeides i regi av: Kristiansen & Selmer-Olsen AS
Eventuelle spørsmål rettes til prosjektansvarlig:
Stig Alfred Eikeland  tlf. 45 86 98 61 e-post: sae@arkkso.no

Frist for eventuelle uttalelser: 30.04.15

Aktuelle dokument:

Brev oppstart

Oppstart kart A4

Oppstart kart A4 oversikt

Sist oppdatert: 14. februar 2018