Nye veinavn i Lyngdal

Informasjon

Navnekomiteen i Lyngdal kommune har foreslått navn på 25 veistrekninger i kommunen. Forslagene er sendt til Språkrådet for vurdering. I tillegg legges de ut til offentlig høring for innbyggere i kommunen. Høringsfrist var onsdag 1. juli 2015.

Når innspill fra Språkrådets stedsnavntjeneste og publikum er mottatt, legges saken frem til behandling i kulturstyret.

Ettersom interessen for nye veinavn er stor, lar vi høringsforslagene fortsatt ligge ute – men det er altså nå for sent å fremme innspill.

Forslagene

Via lenkene under kan du finne alle de 25 navneforslagene samlet, i tillegg til ett kartblad (pdf-dokument) for hver vei.

Lenke til dokument med alle navneforslagene

Lenke til kartblad for ÅRDALSKILEN

Lenke til kartblad for HOLMEN

Lenke til kartblad for KJØPSØY

Lenke til kartblad for HAMMERKILEN

Lenke til kartblad for KORSHAVN

Lenke til kartblad for ØVRE ØYNA

Lenke til kartblad for BÆRØY

Lenke til kartblad for SÆLØR

Lenke til kartblad for NAUDØYNA

Lenke til kartblad for BRONESKJÆRET

Lenke til kartblad for FUREHOBDEN

Lenke til kartblad for BLÅSÅSEN

Lenke til kartblad for RØYSA/KJEKSEDALSVEIEN

Lenke til kartblad for RINGDALSVEIEN

Lenke til kartblad for SKARVESKJÆRVEIEN

Lenke til kartblad for SJØFJELLAN

Lenke til kartblad for FINTEJORDET

Lenke til kartblad for HELLINGSBAKKAN

Lenke til kartblad for NORDSTØKLEIVA

Lenke til kartblad for LANGEMYRVEIEN

Lenke til kartblad for VARDÅSEN

Lenke til kartblad for VASSDALEN

Lenke til kartblad for OFTEDAL

Lenke til kartblad for BERGEJORDET

Lenke til kartblad for MYRHAMMERVEIEN

Høringsfrist og kontaktinfo

Høringsfrist var onsdag 1. juli.

For spørsmål kan kultursjef Jan Seland kontaktes på telefon 38 33 40 42.

Sist oppdatert: 07. juni 2018