Søknad om anleggsendring, Nakkestad

Informasjon

SørVest Laks A/S søker sammen med Korshavn Havbruk A/S om utvidelse av fiskeoppdrettsanlegget på lokalitet 29957 Nakkestad. Gjeldende tillatelse er gitt 23.12.09.
Utvidelsen gjelder økt biomasse og 3 nye plastringer plassert sørvest for nåværende anlegg.

Søknaden behandles av Rogaland Fylkeskommune. I samsvar med akvakulturloven § 8 om samordning i saksbehandlingen legger Lyngdal kommune saksdokumentene ut til off. høring. Dokumentene er tilgjengelig på kommunens servicekontor i perioden 9.2.15 til 9.3.15. Eller de kan bestilles over epost. Benytte lenken nederst på siden.

Merknader

Eventuelle merknader kan merkes saksnr 14/1668 og sendes Lyngdal kommune innen 09.03.15.
Benyttes ordinær postgang er adressen postboks 353, 4577 Lyngdal.

Lenke til epostadresse

Sist oppdatert: 14. februar 2018