Arbeid med utbyggingsavtaler

Lyngdal kommune varsler oppstart av arbeid med utbyggingsavtaler for følgende prosjekter:

  • Årnes, detaljreguleringsplan for leiligheter, PlanID 201014.
  • Agnefestveien, detaljregulering for boligblokk, PlanID 201206.
  • Rom - Spjelkaviknes Møbler&Miljø AS, oppføring av 2 bygg m/leiligheter, gnr 162, bnr 44.
  • Torgersenkvartalet – reguleringsplan for bolig og forretning, PlanID 200806.
  • Tingvollen – detaljreguleringsplan for boliger, PlanID 201302.
  • Bergsaker – fortetting av boligeiendom, gnr 166, bnr 158.
  • Rom – reguleringsplan for boliger, Steinbergveien 14, PlanID 200612.
  • Bergsaker – detaljregulering for boliger, PlanID 200708.


Eventuelle merknader/opplysninger til arbeidet med utbyggingsavtalene merkes med PlanID eller gnr/bnr og sendes til post@lyngdal.kommune.no eller Lyngdal kommune, Postboks 353, 4577 Lyngdal
innen 29.05.15.

Sist oppdatert: 14. februar 2018