Varsel om igangsetting av detaljregulering for Batteriveien Lyngdal

På vegne av forslagstiller Hav til Hei invest AS v/ Oddbjørn Aas, starter Drag AS arbeid med privat forslag til detaljregulering for eiendommene 168/1, 168220, 168/432, 168/ 481, 168/434 samt berørte eiendommer i batteriveien sør og nord med hensyn til infrastruktur, (jf. plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8, 2. ledd).
Planen vil få navn Batteriveien, med plan ID 201507.

Spørsmål om eller innspill til planarbeidet kan rettes til planlegger:
Stein Åge Fuglestveit, tlf.nr.: 95 23 95 91, e-post: stein@dragark.no

Frist for innspill torsdag 06.08.2015

Lenke til annonse i Farsunds avis

Lenke til plangrense

Lenke til planarkiv.

Sist oppdatert: 14. februar 2018