Varsel om igangsetting av detaljregulering for Berge gård Lyngdal

På vegne av forslagstiller Gordon Foss Langøy, starter Drag AS arbeid med privat forslag til detaljregulering for eiendommene 168/1 og 168/414, (jf. plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8, 2. ledd). Planen vil få navn Berge Gård, med plan ID 201202.

Spørsmål om eller innspill til planarbeidet kan rettes til planlegger:
Stein Åge Fuglestveit, tlf.nr.: 95 23 95 91, e-post: stein@dragark.no

Frist for innspill torsdag 06.08.2015

Lenke til annonse i Farsunds avis

Lenke til plangrense

Lenke til planarkiv.

Sist oppdatert: 14. februar 2018