Varsel om igangsetting av detaljregulering for Fiboveien 22 Lyngdal

På vegne av forslagstiller Jan Åge og Ingrid Jakobsen, starter Drag AS arbeid med privat forslag til detaljregulering for eiendommen 156/23 og 156/232, (jf. plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8, 2. ledd). Planen vil få navn Fiboveien 22. PlanID 2015 06.

Spørsmål om eller innspill til planarbeidet kan rettes til planlegger:
Stein Åge Fuglestveit, tlf.nr.: 95 23 95 91, e-post: stein@dragark.no

Frist for innspill fredag 03.07.2015

Lenke til annonse i Farsunds avis

Lenke til plangrense

Lenke til planregister.

Sist oppdatert: 14. februar 2018