Varsel om oppstart - detaljregulering - Nygård banrehage

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-3 blir det varslet om oppstart for arbeid med detaljregulering for:
Nygård barnehage gnr. 161, bnr.21, Lyngdal kommune. Plan ID: 201505
Nygård barnehage skal utvides og tomten er i dag uregulert.

Lenke til oppstartsvarsel.

Lenke til forslag til planprogram.

Lenke til planregister.

Tiltakshaver er Lyngdal kommune og plankonsulent er Fortunen as.Planprogrammet vil ligge ute til offentlig ettersyn i perioden 18.06. - 30.07.2015.

Merknader sendes elektronisk til arkitekter@fortunen.no eller
Fortunen as, Torgallmenningen 7, 5014 Bergen

Sist oppdatert: 14. februar 2018