Vedtatt detaljreguleringsplan - planID 2008 15

Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan for hytter på Bjørnestad, del av gnr. 84, bnr. 5 - planID 2008 15.

Klagefrist 3 uker fra 09.07.2015.

Lenke til planregisteret.

Sist oppdatert: 14. februar 2018