Vedtatt detaljreguleringsplan - planID 2012 10

Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan for Rom næringsområde, byggetrinn 2, planID 2012 10.

Klagefrist 3 uker fra 09.07.2015

Lenke til planregisteret.

Sist oppdatert: 14. februar 2018