Vedtatt detaljreguleringsplan - planID 2012 18

Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan for bolig- og næringsarealer i Bøkeveien 3, del av gnr. 162, bnr. 292, planID 2012 18.

Klagefrist 3 uker fra 09.07.2015.

Lenke til planregister.

Sist oppdatert: 14. februar 2018