Vedtatt detaljreguleringsplan - planID 2014 05

Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan for boliger Kirkevegen, gnr. 167, bnr. 357 og 409 - planID 2014 05

Klagefrist 3 uker fra 09.07.2015.

Lenke til planen i planregisteret.

Sist oppdatert: 14. februar 2018