Vedtatt detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Åmland - planID 201216

Lyngdal kommunestyre har i møte 21.05.2015 vedtatt detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Åmland, del av gnr 22, bnr 1,4 m.fl. og Kåveland, del av gnr 24, bnr 1,4 m.fl., planID 201216.

Klagefrist er 3 uker fra annonseringen.

Planen kan ses på www.Lyngdal.kommune.no under kunngjøringer/høringer eller ved henvendelse til Servicekontoret, Lyngdal rådhus.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes til Lyngdal kommune, mailadr: post@lyngdal.kommune.no eller postadr: Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal.

Lenke til planregisteret.

Sist oppdatert: 14. februar 2018