Ledige stillinger

Informasjon

Lyngdal kommune har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, med geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Lyngdal kommune har nærmere 8500 innbyggere, og er en kommune i vekst. Næringslivet utvikler seg positivt, der handel og turisme er de største vekstområdene. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø og et spennende og variert kulturtilbud.

For å sikre seg de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kollegaer og pensjonsordning for alle ansatte.

Ledige stillinger i Lyngdal kommune

Her finner du oversikten over ledige stillinger i Lyngdal kommune. Ved å klikke på lenken til utlysningsteksten kommer du til kunngjøringsteksten for stillingen du er interessert i.

Tilkallingsvikarer omsorgstjenestene våren 2017 – søknadsfrist 30.06.17

Det er behov for tilkallingsvikarer i Lyngdal kommunes omsorgstjenester våren 2017. Det kan søkes på vikarstillingene frem til 30. juni 2017.Etter den tid må en registrere ny søknad for å være søker til stilling som tilkallingsvikar neste halvår.

Lenke til utlysningstekst

Tilkallingsvikarer skoler og barnehager våren 2017 – søknadsfrist 30.06.17

Selv om vi har et stabilt personale i skoler og barnehager, vil det fra tid til annen være behov for tilkallingsvikarer. Det søkes etter personer som kan kontaktes ved behov. Det kan søkes på vikarstilling frem til 30. juni 2017.

Lenke til utlysningstekst

Tilkallingsvikar skole og barnehage høsten 2017 - søknadsfrist 24.12.2017 

Det søkes etter personer som er interessert i å være tilkallingsvikar ved behov i skole/barnehage.

Lenke til utlysningstekst

Ledige stillinger i Lister

Illustrasjon som viser kommunevåpen

For tiden ingen utlyste stillinger.

Meroffentlighet

Hovedregelen i offentlighetsloven er at stillingssøkere skal være offentlige, jmf. offentlighetsloven.

Lenke til offentlighetsloven § 25.

Dersom søknaden ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes. Lyngdal kommune praktiserer meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av din anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet. Det må foreligge særskilte omstendigheter for at en søknad kan unntas fra offentlighet. Dersom anmodningen om unntak ikke blir tatt til følge vil du som søker bli varslet om dette.

NB: Attester og vitnemål tas med dersom du blir innkalt til intervju på stillingen og skal ikke følge med søknaden i denne omgang.

Elektronisk søknadsskjema

I hver utlysningstekst finner du lenke til vårt elektroniske søknadsskjema. Du må sende e-søknad for hver stilling du søker på. Åpne søknader behandles ikke særskilt.

Har du søkt på en stilling tidligere, vil tidligere innlagte opplysninger dukke opp i det nye søknadsskjemaet. Forutsetningen er at du logger deg inn.

Vi bistår gjerne hvis du trenger hjelp eller har spørsmål i forbindelse med søknadsskjema. Kontakt organisasjonsavdelingen på telefon 38 33 40 00.

Lenke til elektronisk søknadsskjema ledig stilling

Sist oppdatert: 16. juni 2017