Ledige stillinger

Informasjon

Lyngdal kommune har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, med geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Lyngdal kommune har nærmere 8600 innbyggere, og er en kommune i vekst. Næringslivet utvikler seg positivt, der handel og turisme er de største vekstområdene. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø og et spennende og variert kulturtilbud.

For å sikre seg de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kollegaer og pensjonsordning for alle ansatte.

Ledige stillinger i Lyngdal kommune

Her finner du oversikten over ledige stillinger i Lyngdal kommune. Ved å klikke på lenken til utlysningsteksten kommer du til kunngjøringsteksten for stillingen du er interessert i.

 

Sykepleiere og helsefagarbeidere på inntil 100% - hjemmebasert omsorg - søknadsfrist 3.6.2018

Pr. d. d. er det ledig faste stillinger og vikariater ved enhet for hjemmebasert omsorg

Stillingene som er ledige er følgende:
5 faste stillinger på 50% i fast turnus
5 faste stillinger på 75% i fast turnus
5 faste stillinger på 100% i fast turnus
I tillegg er det enkelte ledige vikariater
Det kan bli interne rokkeringer som fører til at andre stillinger kan bli ledige.

Alle fast ansatte sykepleiere og helsefagarbeidere som ønsker opp økning eller endring av stilling, må sende inn søknad!


Lenke til fullstendig utlysningstreks

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune
Lenke til elektronisk søknadsskjema

 

 

Enhetsleder / styrer Lyngtua barnehage – søknadsfrist 31.05.2018

Nåværende leder av Lyngtua barnehage søker andre utfordringer, og vi søker derfor hennes etterfølger. Lyngtua er en av to kommunale barnehager, og vil ved nytt barnehageår i august 2018 fremstå som ferdig utbygd og renovert. Lyngtua vil da være godkjent for 115 plasser. Nytt bygg kan gi nye muligheter, og hvis du motiveres av dette kan dette være riktig stilling for deg! Søknadsfrist for stillingen er 31.05. 2018.

Lenke til utlysningstekst med søknadsskjema

Tilkallingsvikarer omsorgstjenestene – søknader for vårsemesteret 2018 mottas fortløpende.

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar, og som vi kan kontakte hvis behov oppstår.

Lenke til utlysningstekst

Tilkallingsvikarer ved skoler og barnehager – søknader for vårsemesteret 2018 mottas fortløpende.

Kommunen har et stabilt personale i skoler og barnehager, men fra tid til annen vil det være behov for tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar  for våren 2018 og som kan kontaktes når det er nødvendig.

Lenke til utlysningstekst

Ledige stillinger i Lister

Illustrasjon som viser kommunevåpen

 

Meroffentlighet

Hovedregelen i offentlighetsloven er at stillingssøkere skal være offentlige, jmf. offentlighetsloven.

Lenke til offentlighetsloven § 25.

Dersom søknaden ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes. Lyngdal kommune praktiserer meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av din anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet. Det må foreligge særskilte omstendigheter for at en søknad kan unntas fra offentlighet. Dersom anmodningen om unntak ikke blir tatt til følge vil du som søker bli varslet om dette.

NB: Attester og vitnemål tas med dersom du blir innkalt til intervju på stillingen og skal ikke følge med søknaden i denne omgang.

Elektronisk søknadsskjema

I hver utlysningstekst finner du lenke til vårt elektroniske søknadsskjema. Du må sende e-søknad for hver stilling du søker på. Åpne søknader behandles ikke særskilt.

Har du søkt på en stilling tidligere, vil tidligere innlagte opplysninger dukke opp i det nye søknadsskjemaet. Forutsetningen er at du logger deg inn.

Vi bistår gjerne hvis du trenger hjelp eller har spørsmål i forbindelse med søknadsskjema. Kontakt organisasjonsavdelingen på telefon 38 33 40 00.

Lenke til elektronisk søknadsskjema ledig stilling

Sist oppdatert: 22. mai 2018