Ledige stillinger

Informasjon

Lyngdal kommune har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, med geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Lyngdal kommune har nærmere 8600 innbyggere, og er en kommune i vekst. Næringslivet utvikler seg positivt, der handel og turisme er de største vekstområdene. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø og et spennende og variert kulturtilbud.

For å sikre seg de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kollegaer og pensjonsordning for alle ansatte.

Ledige stillinger i Lyngdal kommune

Her finner du oversikten over ledige stillinger i Lyngdal kommune. Ved å klikke på lenken til utlysningsteksten kommer du til kunngjøringsteksten for stillingen du er interessert i.

Ledige stillinger som vernepleiere og helsefagarbeidere – søknadsfrist 10.12. 2017 

Tjenesteenheten psykisk helse / habilitering, Bergsakerveien 17, har ledige faste stillinger og vikariater for VERNEPLEIERE og HELSEFAGARBEIDERE på inntil 100 prosent.

Lenke til utlysningstekst

Ledig 40 prosent stilling som assistent ved LBS – søknadsfrist 10.12. 2017

Ved Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) er det fra ca. 01.02. 2018 (evt. 15.01. 2018) ledig 40 prosent fast stilling som assistent. Søknadsfrist er 10. desember 2017.

Lenke til utlysningstekst

Lønningsansvarlig, 100% fast stilling. 2. gangs utlysning – søknadsfrist 10.12. 2017

Ved Organisasjonsavdelingen er det ledig en 100 prosent fast stilling som lønningsansvarlig.

Lenke til utlysningstekst

Enhetsleder/rektor ved Voksenopplæringen – søknadsfrist er 17.12. 2017

Ved Voksenopplæringen er det ledig en stilling som enhetsleder/rektor.

Lenke til utlysningstekst

Tilkallingsvikarer renhold – søknad åpen fram til 24.12. 2017

Tekniske tjenester har behov for tilkallingsvikarer i renholdstjenesten, som utfører renhold i kommunale bygninger. Enheten er framtidsrettet og i kontinuerlig utvikling for best å betjene brukere og ivareta ansattes arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. Søknaden vil være gyldig til og med 31.12.17. Etter den tid må en registrere ny søknad for å være søker til stilling som tilkallingsvikar neste halvår, hvis dette opprettes.

  • En vil ikke motta noe svarbrev på søknaden, men når det er behov for flere vikarer blir søkerlisten vurdert og aktuelle søkere kontaktes for intervju / samtale.

Lenke til utlysningstekst

Tilkallingsvikar skole og barnehage høsten 2017 – søknadsfrist 24.12. 2017 

Det søkes etter personer som er interessert i å være tilkallingsvikar ved behov i skole/barnehage.

Lenke til utlysningstekst

Tilkallingsvikar omsorgstjenesten høsten 2017 – søknadsfrist 24.12. 2017

Det søkes etter personer som er interessert i å være tilkallingsvikar ved behov i omsorgstjenesten.

Lenke til utlysningstekst

Lærervikariarat ved Berge barneskole våren 2018 – søknadsfrist 31.12. 2017

Ved Berge barneskole er det ledig et vikariat i 100 % stilling som lærer i 5. klasse, fra og med mars og ut juni 2018. Det vil være muligheter for å starte som vikar ved skolen tidligere. Søknadsfrist er 31. desember 2017.

Lenke til utlysningstekst

Ledige stillinger i Lister

Illustrasjon som viser kommunevåpen

Ledig fast 100 prosent stilling som logoped ved logopeditjenesten i Lister

Stillingen vil bli tillagt arbeidsoppgaver innen hele Listerregionen og oppgavene vil i stor grad rette seg mot arbeid med barn og unge. Søknadsfrist er 10. desember 2017. Snarlig tiltredelse. Via lenken under finner du full utlysningstekst og info om søknadsskjema.

Lenke til utlysningstekst logoped

Teamleder omsorg, Lister barnevern

Lister barnevern har ledig 100 prosent fast stilling som teamleder omsorg. Søknadsfrist er 16. desember 2017. Via lenken under finner du full utlysningstekst og info om søknadsskjema.

Lenke til utlysningstekst teamleder

Meroffentlighet

Hovedregelen i offentlighetsloven er at stillingssøkere skal være offentlige, jmf. offentlighetsloven.

Lenke til offentlighetsloven § 25.

Dersom søknaden ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes. Lyngdal kommune praktiserer meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av din anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet. Det må foreligge særskilte omstendigheter for at en søknad kan unntas fra offentlighet. Dersom anmodningen om unntak ikke blir tatt til følge vil du som søker bli varslet om dette.

NB: Attester og vitnemål tas med dersom du blir innkalt til intervju på stillingen og skal ikke følge med søknaden i denne omgang.

Elektronisk søknadsskjema

I hver utlysningstekst finner du lenke til vårt elektroniske søknadsskjema. Du må sende e-søknad for hver stilling du søker på. Åpne søknader behandles ikke særskilt.

Har du søkt på en stilling tidligere, vil tidligere innlagte opplysninger dukke opp i det nye søknadsskjemaet. Forutsetningen er at du logger deg inn.

Vi bistår gjerne hvis du trenger hjelp eller har spørsmål i forbindelse med søknadsskjema. Kontakt organisasjonsavdelingen på telefon 38 33 40 00.

Lenke til elektronisk søknadsskjema ledig stilling

Sist oppdatert: 01. desember 2017