Ledige stillinger

Informasjon

Lyngdal kommune har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, med geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Lyngdal kommune har nærmere 8600 innbyggere, og er en kommune i vekst. Næringslivet utvikler seg positivt, der handel og turisme er de største vekstområdene. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø og et spennende og variert kulturtilbud.

For å sikre seg de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kollegaer og pensjonsordning for alle ansatte.

Ledige stillinger i Lyngdal kommune

Her finner du oversikten over ledige stillinger i Lyngdal kommune. Ved å klikke på lenken til utlysningsteksten kommer du til kunngjøringsteksten for stillingen du er interessert i.

 

Ledige stillinger ved Kvås barneskole - søknadsfrist 07.10.2018

Det er ledig en fast stilling som kontaktlærer for 3. og 4. trinn og et vikariat som kontaktlærer for 5. og 6. trinn ved Kvås barneskole. Stillingene er ledige fra dags dato.

Mer informasjon samt kontaktperson og søknadsskjema finner du på lenken under.

Søknadsfrist - 07.10.2018

Lenke til utlysningstekst.

LBS har ledig stilling som sykepleier / vernepleier – søknadsfrist 30.09. 2018

Er det å arbeide i team noe for deg? Ønsker du faglige utfordringer og utvikling?

Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) har ledig 100 prosent fast stilling som sykepleier / vernepleier i "Team voksen". Mer informasjon om stillingen, kontaktpersoner og søknadsskjema finner du via lenken under. Søknadsfristen er 30. september.

Lenke til utlysningstekst

Ledige stillinger som vernepleiere og helsefagarbeidere – søknadsfrist 27.09. 2018

Tjenesteenhetene psykisk helse og habilitering har følgende ledige stillinger for vernepleiere og helsefagarbeidere:

  • 100 % fast vernepleierstilling som fast vikar ved Gartneriveien 23
  • 50 % fast helsefagarbeiderstilling ved Gartneriveien 23 avd. team avlastning
  • 75 % vikariat helsefagarbeiderstilling som hvilende nattevakt ved Gartneriveien 23
  • 50 % fast helsefagarbeiderstilling, med del av stillingen som fast vikar ved Bergsakerveien 17

Mer informasjon om stillingene, arbeidstid, innhold, kontaktpersoner og søknadsskjema finner du via lenken under. Søknadsfristen er 27. september.

Lenke til utlysningstekst

 

Tilkallingsvikarer omsorgstjenestene – søknader for høstsemesteret 2018 mottas fortløpende

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar, og som vi kan kontakte hvis behov oppstår.

Lenke til utlysningstekst

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune
Lenke til elektronisk søknadsskjema

Tilkallingsvikarer ved skoler og barnehager – søknader for høstsemesteret 2018 mottas fortløpende

Kommunen har et stabilt personale i skoler og barnehager, men fra tid til annen vil det være behov for tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar  for våren 2018 og som kan kontaktes når det er nødvendig.

Lenke til utlysningstekst

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune
Lenke til elektronisk søknadsskjema

Ledige stillinger i Lister

Illustrasjon som viser kommunevåpen

Støttekontakter

I Lyngdal kommune bor det mennesker med ulike utfordringer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte til å delta på aktiviteter utenfor hjemmet. 
Er du over 16 år og interessert i å være støttekontakt, så kan du lese om hvordan du går frem i lenken under.

Lenke til informasjon om å bli støttekontakt

Meroffentlighet

Hovedregelen i offentlighetsloven er at stillingssøkere skal være offentlige, jmf. offentlighetsloven.

Lenke til offentlighetsloven § 25.

Dersom søknaden ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes. Lyngdal kommune praktiserer meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av din anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet. Det må foreligge særskilte omstendigheter for at en søknad kan unntas fra offentlighet. Dersom anmodningen om unntak ikke blir tatt til følge vil du som søker bli varslet om dette.

NB: Attester og vitnemål tas med dersom du blir innkalt til intervju på stillingen og skal ikke følge med søknaden i denne omgang.

Sist oppdatert: 24. september 2018