Ledige stillinger

Informasjon

Lyngdal kommune har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, med geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Lyngdal kommune har nærmere 8600 innbyggere, og er en kommune i vekst. Næringslivet utvikler seg positivt, der handel og turisme er de største vekstområdene. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø og et spennende og variert kulturtilbud.

For å sikre seg de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kollegaer og pensjonsordning for alle ansatte.

Ledige stillinger i Lyngdal kommune

Her finner du oversikten over ledige stillinger i Lyngdal kommune. Ved å klikke på lenken til utlysningsteksten kommer du til kunngjøringsteksten for stillingen du er interessert i.

 

Ledig engasjement som personalkonsulent (100 prosent) - søknadsfrist 10. august.

Organisasjonsavdelingen har ledig stilling som personalkonsulent frem til 31.12. 2019. Avdelingen har et overordnet ansvar for å ivareta kommunens arbeidsgiverpolitikk, organisasjonsutvikling og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Samarbeid med kommunens tjeneste- og støtteenheter, samt med tillitsvalgte, er sentralt i dette arbeidet. I tillegg er avdelingen tillagt spennende oppgaver i arbeidet med å etablere en ny kommune sammen med Audnedal. I forbindelse med sammenslåingsprosessen trenger avdelingen å øke ressursene.

Lenke til utlysningstekst

 

Ettårig prosjektlederstilling individuell plan – søknadsfrist 1. september 2018

Helse- og omsorgstjenesten har ledig 100 % ettårig stilling som prosjektleder individuell plan. Arbeidstiden er på dag, og stillingen er ledig for tiltredelse fra d.d. Søknadsfrist er 1. september.

Lenke til utlysningstekst

Vikariat som avdelingsleder ved Rosfjord aktivitetshus – søknadsfrist 26. august 2018

Enhet for psykisk helse og habilitering søker avdelingsleder ved Rosfjord aktivitetshus, til ledig vikariat i 100 prosent. Stillingen er ledig fra 1. oktober 2018, og vikariatet løper fram til 31. september 2019. Søknadsfrist er 26. august.

Lenke til utlysningstekst

Ledig vikariat i 60 % som SLT-koordinator – søknadsfrist 12. august 2018

Enhet for barn og unge har ledig vikariat som SLT-koordinator i 60 prosent, med tiltredelse 1. september 2018. Vikariatet har varighet til 31.12. 2019, med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist er 12. august.

Lenke til utlysningstekst 

Ledig vikariat ved LBS som helsefagarbeider – søknadsfrist 12. august 2018

Korttidsavdelingen ved Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) har ledig vikariat som helsefagarbeider. Stillingen er 100 prosent. Søknadsfrist 12. august.

Lenke til utlysningstekst

Fastlegehjemmel ved Lyngdal legesenter; vikariat fastlege ved Lyngdal legesenter; kommunale legestillinger – søknadsfrist 31. juli 2018

Lyngdal legesenter har i dag 10 fastlegehjemler, samt turnuslege og holder til i velutstyrte og moderne lokaler i sentrum av Lyngdal. Senteret har et velfungerende og stabilt hjelpepersonell og et trivelig arbeidsmiljø. Det benyttes System X journalsystem.

Lenke til fullstendig utlysningstekst

Tilkallingsvikarer omsorgstjenestene – søknader for vårsemesteret 2018 mottas fortløpende

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar, og som vi kan kontakte hvis behov oppstår.

Lenke til utlysningstekst

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune
Lenke til elektronisk søknadsskjema

Tilkallingsvikarer ved skoler og barnehager – søknader for vårsemesteret 2018 mottas fortløpende

Kommunen har et stabilt personale i skoler og barnehager, men fra tid til annen vil det være behov for tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar  for våren 2018 og som kan kontaktes når det er nødvendig.

Lenke til utlysningstekst

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune
Lenke til elektronisk søknadsskjema

Ledige stillinger i Lister

Illustrasjon som viser kommunevåpen

Teamleder undersøkelse, Lister barnevern – søknadsfrist 6. august 2018

Lister barnevern har ledig en 100% fast stilling som teamleder undersøkelse.

Ved rekruttering internt i enheten vil andre stillinger kunne bli ledige. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt andre stillinger ved enheten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Bodil W. Glomsheller på telefon 488 90 785.

Kommunene Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund har etablert en felles barneverntjeneste under navnet Lister barnevern.  Samarbeidet er organisert etter "vertskommunemodellen" med Farsund kommune som vertskommune og stillingen må søkes via Farsund kommune.

Lenke til Farsund kommune - annonse med søknadsskjema 

Meroffentlighet

Hovedregelen i offentlighetsloven er at stillingssøkere skal være offentlige, jmf. offentlighetsloven.

Lenke til offentlighetsloven § 25.

Dersom søknaden ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes. Lyngdal kommune praktiserer meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av din anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet. Det må foreligge særskilte omstendigheter for at en søknad kan unntas fra offentlighet. Dersom anmodningen om unntak ikke blir tatt til følge vil du som søker bli varslet om dette.

NB: Attester og vitnemål tas med dersom du blir innkalt til intervju på stillingen og skal ikke følge med søknaden i denne omgang.

Sist oppdatert: 16. juli 2018