Ledige stillinger i Lyngdal og nye Lyngdal

Om nye Lyngdal kommune

Fra 01.01. 2020 er Audnedal og Lyngdal én kommune. Den nye kommunen skal hete Lyngdal og får ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Administrasjonssenteret blir i Lyngdal. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.

 

Organisasjonskart

Under ses organisasjonskartet for nye Lyngdal kommune.

Illustrasjonen viser organisasjonskartet for nye Lyngdal kommune

 

 

Om Lyngdal kommune

Lyngdal kommune har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, med geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Lyngdal kommune har nærmere 8600 innbyggere, og er en kommune i vekst. Næringslivet utvikler seg positivt, der handel og turisme er de største vekstområdene. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø og et spennende og variert kulturtilbud.

For å sikre seg de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kollegaer og pensjonsordning for alle ansatte.

Ledige stillinger i Lyngdal kommune

Her finner du oversikten over ledige stillinger i Lyngdal kommune. Ved å klikke på lenken til utlysningsteksten kommer du til kunngjøringsteksten for stillingen du er interessert i.

 

Sykepleiere og vernepleier inntil 100% - søknadsfrist 31.3.2019

 

Omsorgstjenestene har ledig flere faste stillinger og vikariater for sykepleiere og vernepleiere inntil 100 %

Pr. d. d. er det ledig faste stillinger og vikariater ved alle de tre enhetene innenfor pleie- og omsorgssektoren:

Ledige stillinger på følgende arbeidssteder:

Hjemmebasert omsorg:
•50% fast stilling dag/kveld og helg
•50% vikariat natt
•75% vikariat dag/kveld og helg

Lyngdal Bo og Servicesenter:
•Langtidsavdeling 1og 2 faste stillinger og vikariat på inntil 100%
•Korttidsavdelingen 50% vikariat fra juni2019
•Nattevakt, vikariat

Enhet for psykisk helse:
•Vernepleier/sykepleier i bolig (psykiatri)100% fast stilling
•Vernepleier Bergsakerveien17 vikariat på 100%

     
Ved intern tilsetting kan andre stillinger bli ledig.

Lenke til fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema

 

Faste helgestillinger for syke- og vernepleiestudenter innen omsorgstjenesten - for vårsemester 2019.

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det behov for flere syke- og vernepleierstudenter som kan ta helgevakter innen omsorgstjenestene.

  • Tjenesteenheten habiliteringstjenesten består av bofellesskap for utviklingshemmede og avlastning for barn og unge.
  • Tjenesteenheten lyngdal bo- og servicesenter består av institusjon med korttidsavdeling og to langtidsavdelinger hvor den ene inneholder plasser for demente.
  • Tjenesteenheten psykisk helse og habilitering består av rus/psykisk helsetjeneste, hjelp til mennesker med ulike hjelpebehov (habilitering/boservice) og aktivitetshus.
  • Tjenesteenheten hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie og hjemmehjelp til beboere i omsorgsleiligheter og til hjemmeboende.

Arbeidstiden vil være minimum hver 3. helg, alt. hver 4. helg med lange vakter.
En tilsettes som student i assistentstilling og vil dermed ikke ha rett til en syke- eller vernepleierstilling når en er ferdig utdannet, men må søke ledige stillinger på ordinær måte.

Studenter som allerede er fast ansatte, men ønsker å bytte arbeidssted, kan søke om det.

Lenke til fullstendig utlysning.

 

Tilkallingsvikarer omsorgstjenestene – søknader for vårsemesteret 2019 mottas fortløpende

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar, og som vi kan kontakte hvis behov oppstår.

Lenke til utlysningstekst

Vi ønsker alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Lenke til elektronisk skjema

Tilkallingsvikarer ved skoler og barnehager – søknader for vårsemesteret 2019 mottas fortløpende

Kommunen har et stabilt personale i skoler og barnehager, men fra tid til annen vil det være behov for tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar  for våren 2018 og som kan kontaktes når det er nødvendig.

Lenke til utlysningstekst

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune
Lenke til elektronisk søknadsskjema

Sommervikarer 2019 - omsorgstjenestene – søknadsfrist 31.3.2019

Omsorgstjenestene som er inndelt i tre enheter, søker nå etter sommervikarer:

  • Hjemmebasert omsorg
  • Psykisk helse og habilitertin
  • Lyngdal bo- og servicesenter

Det er behov for: Sykepleiere, vernepleiere, medisinerstudenter, miljøterapeuter, helsefagarbeidere, aktivitør, kokk, renholdere assistenter og studenter.

Søknadsfristen er 31.3.2019.

Inntak av sommervikarer vil begynne i januar 2019.
De som søker tidlig om sommerjobb, vil få tilbud om før fristen er gått ut!

Lenke til fullstendig utlysning

Lenke til elektronisk søknad

Ledige stillinger i Audnedal kommune

Via lenken under finner du informasjon om ledige stillinger i Audnedal kommune.

Lenke til ledige stillinger Audnedal


Ledige stillinger i Lister

Illustrasjon som viser kommunevåpen

For tiden ingen utlyste stillinger i Lister.

Meroffentlighet

Hovedregelen i offentlighetsloven er at stillingssøkere skal være offentlige, jmf. offentlighetsloven.

Lenke til offentlighetsloven § 25.

Dersom søknaden ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes. Lyngdal kommune praktiserer meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av din anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet. Det må foreligge særskilte omstendigheter for at en søknad kan unntas fra offentlighet. Dersom anmodningen om unntak ikke blir tatt til følge vil du som søker bli varslet om dette.

NB: Attester og vitnemål tas med dersom du blir innkalt til intervju på stillingen og skal ikke følge med søknaden i denne omgang.

Sist oppdatert: 18. mars 2019