Ledige stillinger

Informasjon

Lyngdal kommune har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, med geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Lyngdal kommune har nærmere 8600 innbyggere, og er en kommune i vekst. Næringslivet utvikler seg positivt, der handel og turisme er de største vekstområdene. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø og et spennende og variert kulturtilbud.

For å sikre seg de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kollegaer og pensjonsordning for alle ansatte.

Ledige stillinger i Lyngdal kommune

Her finner du oversikten over ledige stillinger i Lyngdal kommune. Ved å klikke på lenken til utlysningsteksten kommer du til kunngjøringsteksten for stillingen du er interessert i.


Hovedutlysning: skole- og barnehageåret 2019-20 i Lyngdal kommune - søknadsfrist 10.02.2019

Lyngdal kommune arbeider aktivt med utviklingsarbeid både i skoler og barnehager. Det kan bli ledige stillinger for skole- og barnehageåret 2019-20 og vi vil på denne måten prøve å rekruttere flere dyktige, engasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere.

Lenke til fullstendig utlysning

 

Omsorgstjenestene har ledig flere faste stillinger og vikariater forSYKEPLEIERE VERNEPLEIERE OG HELSEFAGARBEIDERE på inntil 100 % - søknadsfrist 4.2.2019


Pr. d. d. er det ledig faste stillinger og vikariater ved alle de tre enhetene innenfor pleie- og omsorgssektoren:
•    Lyngdal bo- og servicesenter
•    Enhet for hjemmebasert omsorg
•    Enhet for psykisk helse og enhet for habilitering

Ledige stillinger på følgende arbeidssteder: Hjemmebasert omsorg, Dagaktivitetstilbud(LBS), nattevakt (LBS) langtidsavdeling 1(LBS), Bergsakerveien 17 og Kvås bofellesskap. Ved intern tilsetting kan andre stillinger bli ledig.

Lenke til fullstendig utlsyning

 

Kommunalsjef samskaping og innovasjon, nye Lyngdal kommune – søknadsfrist 06.02. 2019

Utfordrende og spennende topplederstilling i nye Lyngdal kommune venter på rette person. Kommunalsjef for samskaping og innovasjon får en sentral rolle i arbeidet med å etablere og utvikle gode arenaer for innbyggerinvolvering og framtidsrettede digitale løsninger for kommunale tjenester. Stillingen blir en del av kommunedirektørens ledergruppe.

Søknadfrist er onsdag 6. februar 2019.

Søknadsskjema og mer utfyllende informasjon om stillingen finner du via lenken under.

Lenke til stillingsutlysning

Sykehjemslege 50% vikariat ledig fra d.d – søknadsfrist 03.02.2019

50% vikariat er ledig fram til og med januar 2020, med mulighet for forlengelse.

30% stilling som helsestasjonslege og skolehelselege er midlertidig lagt til stillingen som sykehjemslege i påvente av fast tilsetting i stillingene.

Stillingen som sykehjemslege vil perioden fram til det er tilsatt noen fast som helsestasjonslege og skolehelselege være totalt 80%.

Lenke til fullstendig utlysning

2. gangs utlysning - Byggesaksbehandler 100% fast stilling – søknadsfrist 03.02.2019

Plankontoret har ledig stilling som byggesaksbehandler  i 100% fast stilling.

Kommunen er i aktiv utvikling, og har mange spennende og utfordrende oppgaver. Vi søker etter byggesaksbehandler i 100 % stilling.
Det kan også bli aktuelt å kombinere stillingen med oppgaver etter matrikkelloven m.m.

Lenke til utlysningstekst

Vi ønsker alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Lenke til elektronisk skjema

Tilkallingsvikarer omsorgstjenestene – søknader for vårsemesteret 2019 mottas fortløpende

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar, og som vi kan kontakte hvis behov oppstår.

Lenke til utlysningstekst

Vi ønsker alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Lenke til elektronisk skjema

Tilkallingsvikarer ved skoler og barnehager – søknader for vårsemesteret 2019 mottas fortløpende

Kommunen har et stabilt personale i skoler og barnehager, men fra tid til annen vil det være behov for tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar  for våren 2018 og som kan kontaktes når det er nødvendig.

Lenke til utlysningstekst

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune
Lenke til elektronisk søknadsskjema

 

Sommervikarer 2019 - omsorgstjenestene - søknadsfrist 31.3.2019

Omsorgstjenestene som er inndelt i tre enheter, søker nå etter sommervikarer:

  • Hjemmebasert omsorg
  • Psykisk helse og habilitertin
  • Lyngdal b og servicesenter

Det er behov for: Sykepleiere, vernepleiere, medisinerstudenter, miljøterapeuter, helsefagarbeidere, aktivitør, kokk, renholdere assistenter og studenter.

Søknadsfristen er 31.3.2019.

Inntak av sommervikarer vil begynne i januar 2019.
De som søker tidlig om sommerjobb, vil få tilbud om før fristen er gått ut!

Lenke til fullstendig utlysning

Lenke til elektronisk søknad

 


 

Støttekontakter

I Lyngdal kommune bor det mennesker med ulike utfordringer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte til å delta på aktiviteter utenfor hjemmet. 
Er du over 16 år og interessert i å være støttekontakt, så kan du lese om hvordan du går frem i lenken under.

Lenke til informasjon om å bli støttekontakt

 

Det søkes etter 2 mannlige støttekontakter hhv. 3 og 4 timer i uka

Har du 3 timer til overs en ettermiddag i uka eller en helgedag? Er du mellom 25 og 50 år og kan du tenke deg å bruke den tiden sammen med en ung mann i 20-årene som trenger en støttekontakt? Les mer på lenken under.

Lenke til fullstendig annonse

 

Har du 4 timer til overs en ettermiddag i uka eller en helgedag? Er du mellom 20 og 40 år og kan du tenke deg å bruke den tiden sammen med en ungdom som trenger en støttekontakt? Les mer på lenken under.

Lenke til fullstendig annonse

 

 

 

Ledige stillinger i Lister

Illustrasjon som viser kommunevåpen

 

Leder Lister Pedagogiske Senter - søknadsfrist 10. februar 2019.

 

Lister Pedagogiske Senter er en støttespiller for barnehager og skoler i Listerregionen.
Våre tjenester er sammen å legge til rette for vekst og utvikling av gode lek- og læringsmiljø for barn og unge i regionen.
LPS jobber ut fra en helthetlig tenkning og opplevelse av sammenheng mellom barnehage og skole.

LPS er et interkommunal samarbeid mellom kommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal.
Vertskommune og kontoradresse er Lyngdal.

Lenke til fullstendig utlysning

 

Meroffentlighet

Hovedregelen i offentlighetsloven er at stillingssøkere skal være offentlige, jmf. offentlighetsloven.

Lenke til offentlighetsloven § 25.

Dersom søknaden ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes. Lyngdal kommune praktiserer meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av din anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet. Det må foreligge særskilte omstendigheter for at en søknad kan unntas fra offentlighet. Dersom anmodningen om unntak ikke blir tatt til følge vil du som søker bli varslet om dette.

NB: Attester og vitnemål tas med dersom du blir innkalt til intervju på stillingen og skal ikke følge med søknaden i denne omgang.


SØKNADSSKJEMA

 

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Sist oppdatert: 18. januar 2019