Ledige stillinger

Informasjon

Lyngdal kommune har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, med geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Lyngdal kommune har nærmere 8600 innbyggere, og er en kommune i vekst. Næringslivet utvikler seg positivt, der handel og turisme er de største vekstområdene. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø og et spennende og variert kulturtilbud.

For å sikre seg de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kollegaer og pensjonsordning for alle ansatte.

Ledige stillinger i Lyngdal kommune

Her finner du oversikten over ledige stillinger i Lyngdal kommune. Ved å klikke på lenken til utlysningsteksten kommer du til kunngjøringsteksten for stillingen du er interessert i.

Spesialsykepleier - søknadsfrist er 29.10.2017

Korttidsavdelingen ved Lyngdal bo- og servicesenter har ledig en 100% fast stilling som spesialsykepleier med videreutdanning i psykiatri/rus.

Lenke til utlysningstekst

Tilkallingsvikar skole og barnehage høsten 2017 – søknadsfrist 24.12. 2017 

Det søkes etter personer som er interessert i å være tilkallingsvikar ved behov i skole/barnehage.

Lenke til utlysningstekst

Tilkallingsvikar omsorgstjenesten høsten 2017 – søknadsfrist 24.12. 2017

Det søkes etter personer som er interessert i å være tilkallingsvikar ved behov i omsorgstjenesten.

Lenke til utlysningstekst.

Ledige stillinger i Lister

Illustrasjon som viser kommunevåpen

Ved Lister PPT er det ledig stilling som logoped og PP-rådgiver:

Lenke til utlysningstekst PP-rådgiver

Lenke til utlysningstekst logoped

Begge stillingen har søknadsfrist 13. oktober. Farsund er vertskommune for Lister PPT. Lenke til søknadsskjema på Farsund kommunes hjemmeside.

Meroffentlighet

Hovedregelen i offentlighetsloven er at stillingssøkere skal være offentlige, jmf. offentlighetsloven.

Lenke til offentlighetsloven § 25.

Dersom søknaden ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes. Lyngdal kommune praktiserer meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av din anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet. Det må foreligge særskilte omstendigheter for at en søknad kan unntas fra offentlighet. Dersom anmodningen om unntak ikke blir tatt til følge vil du som søker bli varslet om dette.

NB: Attester og vitnemål tas med dersom du blir innkalt til intervju på stillingen og skal ikke følge med søknaden i denne omgang.

Elektronisk søknadsskjema

I hver utlysningstekst finner du lenke til vårt elektroniske søknadsskjema. Du må sende e-søknad for hver stilling du søker på. Åpne søknader behandles ikke særskilt.

Har du søkt på en stilling tidligere, vil tidligere innlagte opplysninger dukke opp i det nye søknadsskjemaet. Forutsetningen er at du logger deg inn.

Vi bistår gjerne hvis du trenger hjelp eller har spørsmål i forbindelse med søknadsskjema. Kontakt organisasjonsavdelingen på telefon 38 33 40 00.

Lenke til elektronisk søknadsskjema ledig stilling

Sist oppdatert: 16. oktober 2017