Ledige stillinger

Informasjon

Lyngdal kommune har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, med geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Lyngdal kommune har nærmere 8600 innbyggere, og er en kommune i vekst. Næringslivet utvikler seg positivt, der handel og turisme er de største vekstområdene. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø og et spennende og variert kulturtilbud.

For å sikre seg de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kollegaer og pensjonsordning for alle ansatte.

Ledige stillinger i Lyngdal kommune

Her finner du oversikten over ledige stillinger i Lyngdal kommune. Ved å klikke på lenken til utlysningsteksten kommer du til kunngjøringsteksten for stillingen du er interessert i.

 

Helsefagarbeidere/aktivitører 50-100% engasjement -- Dagaktivitetstilbud - søknadsfrist 25.11.2018

 

Dagaktivitetstilbud skal stimulere og aktivisere hjemmeboende personer med demens, gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager.  Som del av Demensplan 2015 etablerte regjeringen i 2012 en tilskuddsordning til dagaktivitetstilbud til personer med demens. Denne tilskuddsordningen er videreført i Demensplan 2020. Lyngdal kommune har fått tilført prosjektmidler midler ut 2019 til å øke tilbudet til eldre demente i kommunen som et prosjekt inntil videre. Vi har økt tilbudet på Dagsenteret og nå ønsker vi å øke tilbudet ytterligere. Vi vektlegger ernæring, fysisk aktivitet både inne og ute og mental stimulering, samt gode opplevelser. Dette tilbudet vil være organisert som en del av Dagsentertilbudet.

Vi har nå ledig følgende stillinger for helsefagarbeidere og aktivitører:

•    Vi har ledige ulike midlertidige stillinger ved dagaktivitetssenter.
•    Andre stillinger kan også bli ledige ved interne rokkeringer

Lenke til fullstendig utlysning

 

Lønningsmedarbeider 100 % fast stilling - søknadsfrist 20.11.2018

 

Organisasjonsavdelingen har ledig en 100 % stilling som lønningsmedarbeider

Stillingen er omfattende, og vi søker derfor en strukturert og målrettet person. Ved tilsetting blir det lagt vekt på personlige egenskaper.
Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Fra 01.01.2020 vil arbeidsstedet for denne stillingen være Konsmo Rådhus, og stillingen vil inngå i den nye kommunens økonomiavdeling.

Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved å ta kontakt med Organisasjonssjef Isabella Collett Sikel mob. 901 67 701 eller Fagansvarlig lønn Linda Seyffarth mob. 938 62 282.

Lenke til fullstendig utlysning


Tilkallingsvikarer omsorgstjenestene – søknader for høstsemesteret 2018 mottas fortløpende

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar, og som vi kan kontakte hvis behov oppstår.

Lenke til utlysningstekst

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune
Lenke til elektronisk søknadsskjema

Tilkallingsvikarer ved skoler og barnehager – søknader for høstsemesteret 2018 mottas fortløpende

Kommunen har et stabilt personale i skoler og barnehager, men fra tid til annen vil det være behov for tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar  for våren 2018 og som kan kontaktes når det er nødvendig.

Lenke til utlysningstekst

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune
Lenke til elektronisk søknadsskjema

 

Støttekontakter

I Lyngdal kommune bor det mennesker med ulike utfordringer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte til å delta på aktiviteter utenfor hjemmet. 
Er du over 16 år og interessert i å være støttekontakt, så kan du lese om hvordan du går frem i lenken under.

Lenke til informasjon om å bli støttekontakt

 

Ledige stillinger i Lister

Illustrasjon som viser kommunevåpen

 

100% fast stilling som PP-rådgiver ved Lister PPT - søknadsfrist 21.11.2018

Lister Pedagogisk Psykologiske Tjeneste (Lister PPT) er organisert som en interkommunal tjeneste for kommunene Farsund (vertskommune), Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal. Tjenesten har fire regionale kontorer og PPT sitt arbeid omfatter både førskolebarn, grunnskolebarn og voksne med spesielle opplæringsbehov. Sentrale oppgaver for PPT er både sakkyndig utredning og system-rettet/ forebyggende arbeid.

De sentrale oppgavene til PPT er sakkyndig utredning, rådgivning og veiledning i forhold til klienter med spesialpedagogiske behov, samt kompetanse- og organisasjonsutvikling i forhold til barnehage, skole, hjem og kommunene ellers.

For nærmere informasjon kontakt Leder for Lister PPT Hanne Kristin Lervik via sentralbord i Farsund kommune 38 38 20 00 eller på mobil 97 00 18 99.
Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger finnes på www.farsund.kommune.no.
Dokumentasjon på utdanning og praksis med mer må medbringes ved innkalling til intervju. Søkerliste kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist 21.11.2018

Lenke til fullstendig utlysning

Lenke til Farsund kommune

 

 

Meroffentlighet

Hovedregelen i offentlighetsloven er at stillingssøkere skal være offentlige, jmf. offentlighetsloven.

Lenke til offentlighetsloven § 25.

Dersom søknaden ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes. Lyngdal kommune praktiserer meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av din anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet. Det må foreligge særskilte omstendigheter for at en søknad kan unntas fra offentlighet. Dersom anmodningen om unntak ikke blir tatt til følge vil du som søker bli varslet om dette.

NB: Attester og vitnemål tas med dersom du blir innkalt til intervju på stillingen og skal ikke følge med søknaden i denne omgang.


SØKNADSSKJEMA

 

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Sist oppdatert: 09. november 2018