Ledig stilling som vernepleier

Virksomhet for habilitering har ledig fast stilling VERNEPLEIER på inntil 100 prosent. Søknadsfrist: 24. november 2019.

Virksomhet for habilitering yter tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesteloven, og gir praktisk bistand og praktisk bistand opplæring, aktivitetstilbud og avlastning til mennesker med ulike former for nedsatt funksjonsevne.

2020 blir et spennende år for Lyngdal kommune. Vi arbeider med å danne nye Lyngdal kommune sammen med Audnedal, som skal være klar i 2020. Virksomhet for habilitering blir nå en egen virksomhet, og ønsker å utvikle tjenesten ytterligere.

Vi søker fortrinnsvis etter vernepleier som er motivert for å bidra til videreutvikling i daglig oppfølging, og som kan være en bidragsyter til faglig vekst.

Virksomhet for habilitering er delt inn i 5 avdelinger, hvor hver avdelingsleder innehar fag-, budsjett- og personalansvar.

Pr. d. d. er det ledig: 1 x 100 % fast stilling som vernepleier.

Stillingens arbeidstid og innhold

Arbeidstiden er på dag, kveld og helg i turnus, med arbeid hver 4. helg. Vaktene går inntil 12,5 timer. En mindre prosent av stillingen (inntil 5 %) er ubundet tid og må påregnes jobbes inn.

Ved intern ansettelser kan det bli andre ledige stillinger.

Hovedoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil blant annet være:

 • Gi ulike typer bistand til mennesker med sammensatte behov
 • Generell og spesifikt miljøarbeid
 • Oppfølging av tiltak og dokumentasjon i fagprogrammet profil
 • Atferds terapeutisk arbeid og målrettet miljøarbeid
 • Faglig veiledning, både via intern undervisning og daglig oppfølging
 • Koordinator for individuelle planer
 • Medisinsk, omsorgs- og behandlingsrelatert oppfølging
 • Må kunne påta seg opptil flere primærkontaktfunksjoner

Kvalifikasjonskrav og vilkår

Utdanning:

 • Autorisert vernepleier fortrinnsvis. Andre yrkesgrupper med nødvendig medisinkompetanse som sykepleier vil kunne bli vurdert. Medisinkompetanse er en nødvendighet i stillingen
 • Erfaring fra arbeid med målrettet miljøarbeid vil være en fordel
 • Gode datakunnskaper er ønskelig

Arbeidserfaring / annen erfaring som er ønskelig:

 • Erfaring fra lignende arbeid / arbeid med habilitering
 • Erfaring med å gi veiledning og kunne lede ansvarsmøter
 • Erfaring med å bruke ulike kartleggingsmetoder
 • Tilstrebe tverrfaglig samarbeid
 • Bidragsyter til ett godt arbeidsmiljø
 • Ha kjennskap til positiv atferdsstøtte (PAS)
 • Kunne anvende atferdsanalyse som grunnprinsipp i arbeidet
 • Ha kjennskap til helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ha ett ønske om å bidra til oppfinnsomme løsninger og utvikling av tjenester
 • Kunne jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • Vilje til å stå på
 • Tar initiativ, ansvar og liker utfordringer
 • Være kreativ i utøvelse av arbeidsoppgaver.
 • Et godt forankret faglig ståsted, hvor tjenesten kan forvente at du holder deg faglig oppdatert.

Det tilbys:

 • Spennende og varierte oppgaver med fokus på kvalitet
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale
 • Godt arbeidsmiljø

Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Kontaktinformasjon og søknadsskjema

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:
Geir Helge Heddeland, avdelingsleder, tlf. 945 06 055.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

OBS: Unngå feilmelding i søknadsskjema ved å velge Direkte til skjema, ikke Ny bruker.

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 24.11.19

Sist oppdatert: 31. oktober 2019