Lyngdal ungdomsskole har ledig vikariat/faste stillinger for fagarbeidere/assistenter for skoleåret 2019/2020

Lyngdal ungdomsskole har fem ledige vikariat / faste stillinger for fagarbeidere/assistenter for skoleåret 2019/2020.


Krav og ønsker til utdanning


•    Fagarbeiderutdanning fortrinnsvis barne- og ungdomsarbeider

På grunn av ferieavvikling vil aktuelle kandidater fortløpende bli innkalt til intervju. For alle stillinger gjelder tilsetting fra 1. august 2019.

Menn oppfordres til å søke for å styrke balansen mellom kjønnene. Lønns- og arbeidsvilkår i tråd med gjeldende hovedtariffavtale for undervisningspersonell/kommunalt ansatte.
For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Ved tilbud om ansettelse vil det kreves framlagt tilfredsstillende politiattest, jf. opplæringsloven § 10-9 og barnehageloven § 19.

NB: Søkere til stillinger i Lyngdal kommune oppfordres til å søke elektronisk.

Vitnemål og attester tas kun med ved innkalling til intervju.

Søkere kan bli offentliggjort på offentlig søkerliste.

Søknadsfrist og skjema

Søknadsfrist: 19. Juni 2019

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Sist oppdatert: 07. juni 2019