Miljøterapeut 100% fast stilling f.t. v/Kvås bofellesskap

Enhet for psykisk helse og habilitering har ledig stilling for  Miljøterapeut 100 % fast stilling f.t. ved Kvås Bofellesskap

Bofellesskapet har ansvaret for enslige mindreårige flyktninger, ungdom som er bosatt i Lyngdal kommune uten foresatte. Ungdommene bor i bofellesskap i Kvås, eller i leilighet i kommunen. Lyngdal kommune skal gi tilstrekkelig omsorg og oppfølging slik at den enkelte ungdom etter hvert kan klare seg på egen hånd i samfunnet. Traumebevisst miljøterapi er en del av oppfølgingen og veiledningen som gis til den enkelte ungdommen i forhold til helse, skole, fritid, arbeid, bosituasjon og viktige fremtidige valg.


Påkrevde kvalifikasjoner:


•    Helse, sosialfaglig eller barnefaglig utdanning på minimum bachelornivå


Ønskede kvalifikasjoner:


•    Relevant videreutdanning
•    Kjennskap til traumebevist omsorg
•    Kunnskap om og erfaring fra miljøterapeutisk arbeid
•    Evne til å skape trygge og gode relasjoner med ungdom
•    Vilje og evne til å stå i utfordrende situasjoner
•    Fleksibilitet, nysgjerrighet og romslighet i forhold til andre kulturer  
•    Sertifikat klasse B er påkrevd
•    Det stilles krav til politiattest ved ansettelse
•    Gode norsk- og engelskkunnskaper
•    Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.


Søkere må ha evne til å samarbeide på tvers av virksomheter og kulturer. De vi ansetter vil være våre nye innbyggeres første møte med Lyngdal, og personlig egnethet, holdninger og grunnleggende flerkulturell forståelse med respekt for det enkelte individ og bakgrunn, er helt vesentlig for stillingen.   

Lyngdal kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA -virksomhet og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Stillingen er i turnus, inkludert arbeid hver 4. helg med langvakter. Det inngår også noen nattevakter i turnusplanen.


Det tilbys:


•    Spennende og varierte oppgaver med fokus på kvalitet
•    Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale
•    Godt arbeidsmiljø

Avlønning skjer i hht. gjeldende tariff.
Stillingen krever at en leverer politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Nærmere opplysinger om stillingene fås ved henvendelse til: avdelingsleder
Barbro Aaberg, tlf. 94 50 60 15/ barbro.aaberg@lyngdal.kommune.no

Søknadsfrist: 01.09.2019

Lenke til elektronisk søknadsskjema.

Sist oppdatert: 09. august 2019