Studentstillinger for syke- og vernepleierstudenter

Omsorgstjenestene har ledig flere faste helgestillinger som er«STUDENTSTILLINGER» for syke- og vernepleierstudenter

Tjenesteenheten Lyngdal bo- og servicesenter består av institusjon med en korttidsavdeling og to langtidsavdelinger hvorav langtidsavdeling 1 har eget tilbud til demente som trenger skjerming.

Tjenesteenheten psykisk helse og habilitering består av avlastning til barn og ungdom, rus/psykisk helsetjeneste, hjelp til mennesker med ulike hjelpebehov (habilitering/boservice) og aktivitetshus.

Tjenesteenheten hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie og hjemmehjelp til beboere i omsorgsleiligheter og til hjemmeboende i ellers i byen.

Arbeidstiden vil være minimum hver 3. helg, alt. hver 4. helg med lange vakter.
En tilsettes som student i assistentstilling og vil dermed ikke ha rett til en syke- eller vernepleierstilling når en er ferdig utdannet, men må søke ledige stillinger på ordinær måte.

Studenter som allerede er fast ansatte, men ønsker å bytte arbeidssted, kan søke om det.

ARBEIDSOPPGAVER:
•    pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov
•    dokumentasjon i fagprogrammet Profil

KRAV TIL UTDANNING:
•    syke- eller vernepleierstudent

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:
•    gode samarbeidsevner og fleksibilitet
•    vilje til å stå på
•    personlig egnethet vil bli vektlagt

DET TILBYS:
•    opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale
•    gunstig treningsavtale med Sørlandsbadet

Ansettelse skjer på gjeldende kommunale vilkår. For alle stillinger må en levere politiattest jfr. Helsepersonell loven § 20a og Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
 
Stillingene lønnes i hht. til kommunens lønnspolitikk for studenter, alternativt i henhold til gjeldende tariff som assistent eller relevant fagbrev dersom dette gir høyere avlønning.
•    Ved <60 studiepoeng lønnes en tilsvarende begynnerlønn for assistent
•    Ved bestått 60 studiepoeng lønnes en tilsvarende begynnerlønn for fagarbeidere
•    Ved bestått 120 studiepoeng lønnes en tilsvarende begynnerlønn for høyskoleutdannet

Som et ekstra rekrutteringstiltak har kommunen vedtatt å ta i bruk følgende stipendordning i tillegg til ordinær lønn. Syke- og vernepleierstudenter som inngår avtale om 6 ukers sommerjobb i 75-100 % stilling i tillegg til fast helgestilling i omsorgstjenestene, får en årlig bonus i tillegg til ordinær lønn:
•    sommerjobb etter at en har bestått 60 studiepoeng gir kr. 10 000 i bonus
•    sommerjobb etter at en har bestått 120 studiepoeng kr. 12 000 i bonus
•    sommerjobb etter at en har bestått 180 studiepoeng gir kr. 20 000 i bonus

Søknadsfrist: 30.09.17

Vi ber om at alle oppgir ønsket arbeidssted i søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til tlf.nr. 38 33 40 00
Linn Berstad, avdelingsleder psykisk helse og rus, tlf. 40 41 46 86,
Marie Seland, soneleder habilitering, tlf. 46 91 70 04
Lise Lotte Usland, soneleder hjemmebasert omsorg, tlf. 94 50 60 41
Hildegunn Vik Risnes, avdelingsleder korttidsavd. Tlf. 38 33 40 00

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Lenke til elektronisk søknadsskjema.

Sist oppdatert: 01. september 2017