Tilkallinggsvikarer ved renholdstjenesten

Ved enhet tekniske tjenester har vi behov for tilkallingsvikarer innen renhold for renholdstjenesten. Renholdstjenesten består av 20 ansatte (ca. 15 årsverk) og utfører renhold i kommunale bygninger. Enheten er framtidsrettet og er kontinuerlig i utvikling for best å betjene brukere og ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt og arbeidsvilkår tatt på alvor.


ARBEIDSTID:


•    Kjernetid er 07:00 – 17:00


HOVEDOPPGAVER:


•    Dagligrengjøring av kommunale bygg.
•    Nedvask av kommunale bygg
•    Gulvbehandling (alle typer gulv)
•    Ansvar for at du følger renholdsplan, prosedyrer og regler.
•    HMS er viktig i alt fra renhold, bruk av utstyr, håndtering av kjemikalier,
hygiene og samhandling med andre brukere og renholdere.


KVALIFIKASJONER

Krav:
•    Må inneha sertifikat

Arbeidserfaring/ annen erfaring:

•    ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid
•    Ønskelig med fagbrev

Personlige egenskaper:

•    personlig egnethet vektlegges sterkt
•    gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
•    beherske norsk muntlig
•    kan jobbe selvstendig og effektivt
•    motivert, serviceinnstilt og fleksibel
•    vilje til å stå på


DET TILBYS:

•    opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens leder


OM SØKNADEN:

•    Søknaden vil være gyldig til og med 31.12.19.

Etter den tid må en registrere ny søknad for å være søker til stilling som
tilkallingsvikar neste halvår hvis dette opprettes.

  • En vil ikke motta noe svarbrev på søknaden, men når det er behov for flere vikarer blir søkerlisten vurdert og aktuelle søkere blir kontaktet for et intervju / samtale.

  • Vær oppmerksom på at denne søknaden ikke er til erstatning for søknader til konkrete stillinger som lyses ut. Vennligst følg med her på kommunens hjemmeside under ledige stillinger, eller i avisene.

Ved tilsetting blir det lagt vekt på personlige egenskaper.  Stillingene lønnes i hht gjeldende tariff i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer på gjeldende kommunale vilkår.

Søknadsfrist: 31.12.19

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:
Otlaug Skribeland – renholdsleder på telefon: 98255674, epost: otlaug.skribeland@lyngdal.kommune.no

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Lenke til elektronisk søknadsskjema.


Sist oppdatert: 28. oktober 2019