50% stilling ved Lister pedagogiske senter

Spennende 50% stilling ved Lister pedagogiske senter (LPS) er ledig for person med  kompetanse og interesse for lesing og skriving på alle trinn i grunnskolen.
Søknadsfrist er 22.09.2016.

Informasjon

Stillingen er knyttet til LPS med kontorplass i Lyngdal. LPS har Lyngdal kommune som vertskommune med de skolefaglig ansvarlige i Listerkommunene som styringsgruppe. LPS dekker fem av kommunene i Lister: Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund og Lyngdal.

Stillingen er på 50 % og gjelder ut kalenderåret 2017 med mulighet for forlengelse. (Forlengelse etter den tid er ennå uavklart.) Avlønning etter nærmere avtale.

Ved tilbud om ansettelse vil det kreves framlagt tilfredsstillende politiattest, jfr Opplæringsloven § 10-9.

Oppgaver og kvalifikasjoner

Bedre leseferdigheter på alle trinn er en hovedsatsing for alle skolene i Lister. Vi ønsker derfor en person som kan bidra til å øke kompetansen for våre lærere på dette området. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ved LPS har tre fagpersoner som oppgave å koordinere diverse kurs og kompetansehevende tiltak for ansatte i skolene i Lister. Vi har også ulike oppdrag lokalt på skoler i regionen.

Kontaktperson 

For mer informasjon kontakt Arne Danielsen, mobil 958 15 822 eller arne.danielsen@lyngdal.kommune.no

Søknadsfrist og -skjema

Søknadsfrist er 22.09.2016.

Søkere til stillinger i Lyngdal kommune forventes å søke elektronisk.

Lenke til elekronisk søknadsskjema

 

 

 

Sist oppdatert: 01. september 2016