Avdelingsleder ved Lyngdal bo- og servicesenter

Informasjon

Har du lyst til å jobbe på et av landets beste sykehjem?

Tjenesteenheten Lyngdal bo- og servicesenter (LBS), langtidsavdeling 1, søker avdelingsleder i 100 % fast stilling. Søknadsfrist er 14. august 2016.

Nåværende avdelingsleder har søkt nye utfordringer, og vi søker derfor etter hennes etterfølger. Den ledige stillingen er leder for langtidsavdeling 1, som inneholder institusjonsplasser for mennesker med demens; både skjermet og med et omfattende pleiebehov. Lyngdal bo- og servicesenter består av flere enheter: Langtidsavdeling 1 og 2 og korttidsavdeling. Vi har også et dagsentertilbud, kjøkken, vaskeri og kantine. Nærmeste overordnede er enhetsleder som sammen med tre avdelingsledere og husøkonom utgjør enhetens lederteam.

Hvem er du?

Med utgangspunkt i samhandlingsreformen, bygging av nye omsorgsboliger og eventuelt nytt sykehjem, ønsker vi en leder som ser dette som en spennende utfordring. Enheten har i de siste årene foretatt en effektivisering av drift, og en omorganisering av tjenestetilbudene ved Lyngdal bo- og servicesenter.

Vårt mål er at brukerne skal motta et godt og riktig omsorgstilbud. Vi skal tilby tjenester av høy kvalitet og bygge våre omsorgstjenester på kompetanse og innlevelse. Videre at våre ansatte skal ha en stimulerende hverdag i et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Det legges vekt på et godt arbeidsmiljø med humor, latter og respekt for hverandre. Du må kunne være en god bidragsyter til vårt gode arbeidsmiljø.

Vi ønsker å knytte til oss en leder med positiv innstilling til utvikling og endring og som har fokus på kvalitetssikring av tjenesten. Du må ha interesse for å veilede, undervise og profilere avdelingen. Oppfølging og kvalitetssikring av dokumentasjon, økonomisk styring, godt samarbeid med pårørende og tydelig ledelse. Du må kunne utføre arbeidet med høy faglig og etisk standard og kunne samarbeide godt med alle faggrupper. Du må være endringsvillig og kunne se muligheter innenfor våre rammer.

Oppgaver, kvalifikasjonskrav og vilkår

Hovedoppgavene er:

 • Sikre og lede faglig kvalitet i avdelingen.
 • Daglig drift av avdelingen (turnusarbeid, ansettelser m.m.).
 • Personalansvar.
 • Oppfølging av budsjett.
 • Bistå enhetsleder i omorganiseringsarbeidet/endringsprosessen.

Krav til utdanning:

 • Autorisert sykepleier.

Øvrige kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med lederutdanning / kompetanse og erfaring innen ledelse og administrasjon.
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid på sykehus og i kommunehelsetjenesten.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til nytenkning.
 • Utviklings- og løsningsfokusert.
 • Tydelig kommunikasjon og evne til å inspirere og veilede personalet og samarbeidspartnere.
 • Gode dataferdigheter.
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

Vi kan tilby:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en enhet med flere pågående endringsprosesser.
 • En selvstendig stilling med store muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Satsning på IKT.
 • Arbeidstid på dagtid og god pensjonsordning via KLP.
 • Gunstig treningsavtale med Sørlandsbadet.

Ved tilsetting blir det lagt vekt på personlige egenskaper. Lønn etter avtale.

Kontaktinfo og søknadsskjema

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å ta kontakt med enhetsleder for Lyngdal bo- og servicesenter, Maureen Johnsen, på telefon 38 33 43 05 / 945 06 029.

Søknadsfrist: 14.08.16.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadsskjema finner du via lenken under.

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Sist oppdatert: 01. juli 2016