Enhetsleder i Nygård barnehage

Nåværende enhetsleder går av med pensjon og Lyngdal kommune søker nå hennes etterfølger. Stillingen er ledig fra 01.08.16. Søknadsfrist er 30.03.2016.

Informasjon

Nygård barnehage er en fem avdelings barnehage. Det er tre avdelinger for barn over 3 år og to avdelinger for barn under 3 år. Barnehagen ligger på Rom, 300 meter sør for Lyngdal kirke.

Barnehagens motto er: «Et godt sted å være, leke og lære»
Nærmere informasjon om Nygård barnehage kan leses på http://minbarnehage.no/nygard

Nygård barnehage skal renoveres og bygges ut i løpet av neste barnehageår. Det blir da en barnehage med seks avdelinger.

Oppgaver 

Enhetslederen/styreren er faglig og administrativ leder for barnehagen, og har ansvaret for barnehagen sin samlede virksomhet. Enhetsleder/styrer har rådmannen som sin nærmeste overordnede og går inn i kommunens ledergruppe.

Kvalifikasjoner

For stillingen er det ønskelig med en barnehagelærer (eventuelt annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse) som har erfaring fra barnehageledelse på fagleder/avdelingsleder/virksomhetsledernivå. I tillegg er det ønskelig med tilleggsutdannelse innen ledelse, økonomistyring og administrasjon. Søker må ha god kjennskap til pedagogisk utviklingsarbeid og endringsledelse.

Det er viktig med vilje og lyst til å ta på seg det ansvaret som en sentral lederrolle fører med seg. Stillingen er omfattende og utfordrende, og vi søker derfor en entusiastisk og målrettet person som har evne til å motivere, inspirere og skape gode samarbeidsforhold.

Ved tilsetting blir det lagt vekt på personlige egenskaper. Lønn etter avtale.

Kontaktperson

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å ta kontakt med rådmann Norman Udland tlf. 915 22 169 eller enhetsleder/styrer Linda Oftedal Jakobsen tlf. 945 06 030

Søknadsskjema og -frist

Søknadsfrist er 30.03.2016.

Vi oppfordrer alle til å benytte elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Lenke til søknadsskjema

Sist oppdatert: 09. mars 2016