Fastlege ved Lyngdal legesenter

Lyngdal legesenter har ledig stilling som fastlege med listetak 1000 pasienter. Søknadsfrist er 06.05.2016.

Informasjon

Lyngdal legesenter har i dag 9 fastlegehjemler, samt turnuslege. Legesenteret holder til i velutstyrte og moderne lokaler i sentrum av Lyngdal. Senteret har et velfungerende og stabilt hjelpepersonell og et trivelig arbeidsmiljø. Det benyttes System X journalsystem.

Oppgaver

Til legehjemmelen er tillagt:

  • deltakelse i kommunal legevakt lokalisert til Flekkefjord Sykehus, ca 16-delt
  • kommunal bistilling med inntil 7,5 timer pr. uke

Det inngås separate avtaler om drift av allmennpraksis i henhold til partenes rammeavtaler. Det forutsettes enighet med nåværende leger ved senteret om økonomiske vilkår.

Kontaktperson

Spørsmål om stillingen kan rettes til Lyngdal legesenter ved daglig leder Stein Vidar Romsvik, tlf. 913 80 355 eller 38 34 04 40.
e-post stein.vidar.romsvik@lyngdallegesenter.nhn.no

Søknadsfrist og -skjema

Søknadsfrist er 06.05.2016.

Vi oppfordrer alle til å benytte elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Lenke til søknadsskjema

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 14. april 2016