Folkehelsekoordinator

Det er ledig en ny fast stilling som folkehelsekoordinator. Søknadsfrist er 18.02.2016

Informasjon

Lyngdal kommune har opprettet en ny fast stilling på 100 % som folkehelsekoordinator. Organisatorisk vil stillingen være plassert i enhet for Barn og Unge, men dette er en stilling som skal koordinere folkehelsearbeidet på tvers av alle sektorer i kommunen.

Vi tilbyr:

 • utfordrende arbeidsoppgaver i en kommune med stor grad av utvikling
 • fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning via KLP
 • lønn etter avtale

Oppgaver

 • sikre at kommunen ivaretar folkehelselovens bestemmelser, herunder utforming av oversiktsdokument over tilstand og faktorer som påvirker folkehelsen
 • sikre at alle planprosesser i kommunen ivaretar et folkehelseperspektiv
 • utvikle strukturer for samarbeid mellom offentlig sektor, frivillig arbeid og næringsliv
 • utarbeide politiske saker om fagfeltet
 • videreutvikle frisklivssentralen
 • være bindeledd på folkehelseområdet mot andre kommuner, fylkeskommunale og statlige organer og samhandle med disse

Kvalifikasjoner

 • søker må ha relevant utdannelse fra høgskole/universitet, fortrinnsvis innen folkehelsevitenskap eller helsefremmende/forebyggende arbeid. Mastergrad er ønskelig
 • erfaring innen folkehelsearbeid og kommunalt planarbeid vil bli vektlagt. Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel
 • en bør ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og ha kunnskap/erfaring innen prosjekt- og prosessledelse
 • erfaring med saksbehandling, planlegging, statistikk og analysearbeid er ønskelig
 • kunnskap omkring levevaner og erfaring med frisklivsarbeid

Personlige egenskaper:

 • gode samarbeidsegenskaper, evne til å jobbe selvstendig og tverrfaglig
 • er strukturert, initiativrik og har evner til å være en pådriver

Kontaktperson

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Karen Elisabeth Lind - 454 65 845.

Søknadsfrist og -skjema

Søknadsfrist er 18.02.2016.

Vi oppfordrer alle til å benytte elektronisk søknadsskjema til stillinger i kommunen.

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Sist oppdatert: 28. januar 2016