Helsefagarbeider, 50% fast stilling

Lyngdal bo- og servicesenter har ledig en 50% fast stilling som helsefagarbeider. Søknadsfrist er 14.08.2016.

Informasjon

Stillingen er tilknyttet Team voksen. Det er en egen teamleder som innehar overordnet fag- og personalansvar. Teamet består av 6 ansatte som er knyttet opp til en enkeltbruker primært, men i tillegg vil en ha oppgaver i andre avdelinger for og «fylle opp» ledig tid.

Arbeidstiden vil være i turnus med dag, kveld og helg. Stillingen er ledig for tiltredelse fra ca.01.09.16.

Det tilbys:

  • opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale

Stillingen lønnes i hht gjeldende tariff i forhold til utdanning og praksis.
Ansettelse skjer på gjeldende kommunale vilkår.

Oppgaver

 

  • atferdsterapeutisk arbeidpleie
  • pleie, omsorg og behandlingsrelatert oppfølging i følge vedtatt plan
  • dokumentasjon i fagprogrammet Profil

Kvalifikasjoner

 

  • autorisert helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider
  • søkere uten formell utdanning kan også komme i betraktning under forutsetning om påbegynt utdanning som helsefagarbeider

Praksis/erfaring:

  • ønskelig med erfaring fra målrettet miljøarbeid og veiledning

Personlige egenskaper:

  • gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i team, samt evne til å arbeide selvstendig og tenke helhetlig
  • fleksibel og løsningsorientert
  • har evne til nytenkning

Personlig egnethet vektlegges i stor grad.

Kontaktperson

 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Maureen Johnsen, tlf. 94506029, enhetsleder Lyngdal bo- og servicesenter.

Søknadsfrist og -skjema

 

Søknadsfrist er 14.08.2016.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Lenke til elektronisk søknadsskjema

 

Sist oppdatert: 29. juni 2016