INTERN - Fast 100% stilling som sykepleier

Lyngdal bo- og servicesenter har ledig 100% fast stilling som sykepleier ved korttidsavdelingen. Dette er en intern utlysning. Søknadsfrist er 17.05.2016.

Informasjon

Tjenesteenheten Lyngdal bo- og servicesenter utfører en rekke ulike pleie- og omsorgstjenester. Enheten består av institusjon med en korttidsavdeling og to langtidsavdelinger hvorav langtidsavdeling 1 har eget tilbud til demente som trenger skjerming. I tillegg har enheten et dagsenter, kjøkken, vaskeri og renholdstjenester. Enheten er organisert i fire avdelinger med egne ledere som innehar overordnet personal- og fagansvar.

Vi har nå ledig følgende stilling:

 • 100 % fast stilling i fast turnus som sykepleier ved korttidsavdelingen

STILLINGENS ARBEIDSTID OG INNHOLD

 • Stillingen er f.t. med arbeidstid på dag/kveld og 3. hver helg

Oppgaver

Hovedoppgaver:

 • faglig ansvar, pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov
 • veiledning i forhold til øvrig personale og studenter
 • dokumentasjon i fagprogrammet Profil

Kun INTERNE søkere vil bli vurdert.

Kvalifikasjoner

Utdanning:

 • autorisert sykepleier

Arbeidserfaring/annen erfaring:

 • ønskelig med erfaring/videreutdanning i rehabilitering
 • ønskelig med erfaring/videreutdanning i lindrende pleie
 • ønskelig med erfaring fra arbeid i kommunehelsetjenesten og/eller sykehus
 • ønskelig med erfaring fra relevante fagområder

Personlige egenskaper:

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • vilje til å stå på

Det tibys:

 • opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale
 • gunstig treningsavtale med Sørlandsbadet

Ved tilsetting blir det lagt vekt på personlige egenskaper.  Stillingen lønnes i hht gjeldende tariff i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer på gjeldende kommunale vilkår.

Kontaktperson

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Hildegunn Vik Risnes, avdelingsleder korttidsavdelingen, tlf. 979 99 601.

Søknadsfrist og -skjema

Søknadsfrist er 17.05.2016.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Lenke til elektronisk søknadsskjema

 

Sist oppdatert: 28. april 2016