Merkantil medarbeider, 75% fast stilling

Ved Lyngdal voksenopplæring er det fra 01.08.2016 ledig75% fast stilling som merkantil medarbeider. Mulighet for midlertidig oppøkning til 100% skoleåret 16/17.
Søknadsfrist er 11.06.2016.

Informasjon

 

Vi kan tilby:

 • en variert og spennende arbeidsplass
 • fleksibel arbeidstid
 • 75% fast med mulighet for midlertidig opp økning til 100% skoleåret 16/17.
 • start 1. august 2016

Lønns- og arbeidsvilkår i tråd med gjeldende hovedtariffavtale for kommunalt ansatte. For særskilt kvalifiserte kan annen avlønning avtales. Personlig egnethet tillegges vekt ved ansettelse i stillingen.

Ved tilbud om ansettelse vil det kreves framlagt tilfredsstillende politiattest, jf.opplæringsloven §10-9.

Oppgaver

 

 • journalføring i våre datasystemer: Oppad, NIR og internt system
 • besvare og saksbehandle henvendelser fra deltakere eller gjøre avtaler med rett ansvarlig i administrasjonen
 • resepsjon, post, sentralbord, tilrettelegging for møter
 • diverse forefallende arbeid

 Kvalifikasjoner

 • minimum 3-årig videregående, gjerne innen kontor/administrasjon
 • gode datakunnskaper, må kunne jobbe selvstendig i digitale journalsystemer
 • du må ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • erfaring fra førstelinjearbeid og kontorfaglig bakgrunn
 • må like å arbeide i et flerkulturelt miljø med mange daglige henvendelser
 • være strukturert og serviceinnstilt
 • du er positiv og har gode samarbeidsevner

Kontaktperson

Nærmere opplysninger ved henvendelse til enhetsleder Mats Alvheim eller rådgiver Arne Lervik, Lyngdal kommune på telefon 38 33 40 00.

 

Søknadsfrist og -skjema

knadsfrist er 11.06.2016.

Søkere til stillinger i Lyngdal kommune forventes å søke elektronisk.

Lenke til elektronisk søknadsskjema 

Sist oppdatert: 19. mai 2016