Miljøterapeuter og miljøarbeidere i bofellesskap

I forbindelse med bosetting av enslige mindreårige flyktninger i alderen 15-18 år, lyser vi ut flere ledige stillinger (100%, 75% og 50%) som miljøterapeuter og miljøarbeidere i turnus, arbeidssted Kvås. Søknadsfrist er 06.03.2016.

Informasjon

Lyngdal kommune skal etablere bofellesskap for inntil 12 enslige mindreårige flyktninger i Kvås.

Avlønning i henhold til utdanning og praksis.

Oppgaver 

Bofellesskapet har ansvaret for enslige mindreårige flyktninger, ungdom som er bosatt i Lyngdal kommune uten foresatte. Ungdommene vil bo i bofellesskap i Kvås. Lyngdal kommune skal gi tilstrekkelig omsorg og oppfølging slik at den enkelte ungdom etter hvert kan klare seg på egen hånd i det norske samfunnet.

Miljøarbeidet er en del av oppfølgingen og veiledningen som gis til den enkelte ungdommen i forhold til helse, skole, fritid, arbeid, bosituasjon og viktige fremtidige valg. Lyngdal kommune ønsker at ansatte i bofellesskapet skal utøve traumebevisst omsorg, og det er en fordel om du som søker har kompetanse om eller kjennskap til denne metoden. 

Kvalifikasjoner 

 • For miljøterapeuter: helse, sosialfaglig eller barnefaglig utdanning på minimum bachelornivå
 • For miljøarbeidere: gjerne en praktisk nevenyttig person, gjerne med relevant fagbrev
 • Kjennskap til traumebevist omsorg
 • Kunnskap om og erfaring fra miljøterapeutisk arbeid
 • Evne til å skape trygge og gode relasjoner med ungdom
 • Vilje og evne til å stå i utfordrende situasjoner
 • Fleksibilitet, nysgjerrighet og romslighet i forhold til andre kulturer 
 • Sertifikat klasse B er påkrevd
 • Det stilles krav til politiattest ved ansettelse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Søkere må ha evne til å samarbeide på tvers av virksomheter og kulturer. De vi ansetter vil være våre nye innbyggeres første møte med Lyngdal, og personlig egnethet, holdninger og grunnleggende flerkulturell forståelse med respekt for det enkelte individ og bakgrunn, er helt vesentlig for stillingen.  

Lyngdal kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA -virksomhet og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Kontaktperson

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til avdelingsleder i flyktningetjenesten, Zvezdana Malbasa, mobil 94 50 60 12 og/eller e-post zvezdana.malbasa@nav.no

Søknadsfrist og -skjema 

Søknadsfrist er 06.03.2016

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i kommunen.

Lenke til elektronisk søknadsskjema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 27. januar 2016