Psykolog - barn og unge. 2. gangs utlysning

Vår kommunepsykolog går over i en annen stilling og vi har ledig en 100% fast stilling som psykolog/psykologspesialist. Søknadsfrist er 12.06.2016.

Informasjon

Vi søker etter deg som med din psykologfaglige kompetanse kan være med å styrke vårt tverrfaglige tilbud til barn, unge og voksne og tilbyr bl.a. muligheter for å kunne påvirke stillingen og delta i spennende utviklingsarbeid.

Stillingen skal bidra til å styrke kommunens tverrfaglige arbeid på psykisk helse og rusfeltet, med et særskilt fokus på barn, unge og deres familier. Stillingen er delvis finansiert gjennom Helsedirektoratet sin tilskuddsordning.

Psykologen er organisatorisk plassert i tjenesteenhet for Barn og unge.

I tjenesteområdene Barn og unge har vi et klart mål om å styrke forebygging, tidlig intervensjon og forpliktende samhandling på tvers av fag og tjenester, for å kunne tilby våre innbyggere treffsikre, helhetlige og faglig gode tiltak og tjenester.

For å fange opp og møte barn og unges behov for støtte og hjelp vil vi oppsøke og være tilstede på barn og unges arenaer, og tilby kontakt og hjelp med god tilgjengelighet og lav terskel.

Vi kan tilby:

 • varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke kolleger
 • Lyngdal kommune tilbyr også varierte og gode velferdsordninger i tillegg til gode pensjons- og forsikringsordninger

Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale.

Arbeidstid vil i hovedsak være på dagtid.
Nærmeste overordnede er enhetsleder for Barn og unge.

Oppgaver

 • psykologen skal gjennom klinisk arbeid, veiledning til ansatte og deltakelse i kartlegging og planlegging bidra til innsats på flere nivåer i kommunens arbeid for gode leve- og oppvekstvilkår for barn og unge i Lyngdal kommune.
 • forpliktende og tverrfaglig samhandling med både kommunale og eksterne samarbeidspartnere, bl. a. tett samarbeid med kommunens helsestasjon og avdeling for psykisk helse. Fagavdelingene innen psykisk helse og rus har et godt samarbeid med DPS Lister.
 • delta i evt prosjektarbeid med mål om å styrke det tverrfaglige kommunale tilbudet for barn, unge og voksne.

Kvalifikasjoner

 • psykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjon
 • relevant praksis og arbeidserfaring
 • erfaring fra tverrfaglig samhandling rundt barn og unge

Personlige egenskaper:

 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne og vilje til forpliktende samhandling
 • nysgjerrig og engasjert, med interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid
 • fleksibel og løsningsorientert
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse, jfr. Helsepersonelloven    § 20 a

Kontaktperson

Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved henvendelse til enhetsleder Barn og unge, Karen Elizabeth Lind  tlf 38334090.

Søknadsfrist- og skjema

Søknadsfrist er 12.06.2016

Vi oppfordrer alle til å benytte elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Lenke til elektronisk søknadsskjema 

 

 

 

Sist oppdatert: 14. april 2016