Tilkallingsvikarer omsorgstjenestene våren 2016

Informasjon

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar, og som vi kan kontakte hvis behov oppstår. Omsorgstjenestene i Lyngdal kommune er pr. d.d. inndelt i tre enheter.

Lyngdal bo- og servicesenter (LBS)

Tjenesteenheten Lyngdal bo- og servicesenter utfører en rekke ulike pleie- og omsorgstjenester. Enheten består av institusjon med korttidsavdeling og to langtidsavdelinger hvor den ene inneholder plasser for demente. En har et flott dagtilbud og i tillegg er det eget kjøkken og vaskeri som leverer tjenester til alle beboerne.

Hjemmebasert omsorg

Tjenesteenheten hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie og hjemmehjelptjenester.

Enhet for psykisk helse og habilitering

Tjenesteenheten for psykisk helse og habilitering består av avlastning til barn og ungdom, psykisk helse og rus, boligbaserte tjenester som yter bistand hjelp til mennesker med ulike hjelpebehov og Rosfjord aktivitetshus.

Hva vi søker etter

Det er behov for tilkallingsvikarer som er:

 • vernepleiere
 • sykepleiere
 • miljøterapeuter (min. 3-årig relevant høyskoleutd., fortrinnsvis helse- og sosialfaglig)
 • helsefagarbeidere
 • kokk
 • renholder
 • assistenter
 • syke- og vernepleierstudenter

Dersom en har ønsker i forhold til arbeidssted og arbeidsoppgaver kan dette oppgis i søknaden.

I søknaden krysses det av for en av følgende stillinger:

 • Tilkallingsvikar omsorgstj. – høyskoleutd.
 • Tilkallingsvikar omsorgstj. – fagarbeiderutd.
 • Tilkallingsvikar omsorgstj. – assistent.

Om søknaden

Søknaden vil være gyldig til og med 30.06.16. Etter den tid må en registrere ny søknad for å være søker til stilling som tilkallingsvikar neste halvår.

En vil ikke motta noe svarbrev på søknaden, men når det er behov for flere vikarer blir søkerlisten vurdert og aktuelle søkere blir kontaktet for et intervju / samtale.

Vær oppmerksom på at denne søknaden ikke er til erstatning for søknader til konkrete stillinger som lyses ut. Vennligst følg med her på kommunens hjemmeside under ledige stillinger, eller i avisene.

Kontaktinfo og søknadsskjema

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til den aktuelle enhet, eller ved å kontakte Anita Borhaug Grødem, personalkonsulent, tlf. 38 33 40 22.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Lenke til søknadsskjema finner du nedenfor:

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Sist oppdatert: 30. desember 2015